Vormen dienstverlening

Infinitus biedt oplossingen aan in een aantal vormen:

 • Maatwerkadviezen: praktisch advies rondom energiebesparing en toepassing duurzame energie: haalbaarheidsstudies van technische, financieel en organisatorisch / juridische aard.
 • Projectbegeleiding:  het toevoegen van inhoudelijke kennis aan energieprojecten bij klanten en het geven van advies.
 • Projectmanagement: het zakelijk leiden van projecten met inhoudelijke kennis van zaken.
 • Detachering van ervaren projectadviseurs en -managers bij de klant.
 • Energiemanagement bij afnemers: realiseren van vooraf afgesproken doelen aangaande ontzorging op energiegebied.
 • Energiemanagement voor gebieden: optimaal benutten van lokaal opgewekte duurzame energie.
 • Second Opinion: het beoordelen van uw plannen en business-cases; een frisse blik op reeds uitgevoerd onderzoek om twijfels weg te nemen – of soms te bevestigen – zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen onderbouwd met onafhankelijk advies.
 • Marktconsultatie: het peilen van de belangstelling bij marktpartijen voor de realisatie van projecten bij onze klanten.
 • Aanbesteding: het van A tot Z begeleiden van het aanbestedingstraject.
 • Subsidieaanvraag: het al dan niet op basis van no cure no pay aanvragen van projectsubsidie.

 

Overige diensten

 • Onder energiemanagement verstaan we het organiseren van energiestromen. Infinitus doet dat ‘...
 • Duurzame energiesystemen kenmerken zich meestal door een relatief hoge investering en door lage...
 • Infinitus heeft een brede kennis van alle belangrijke aspecten van duurzame energie: techniek,...
 • Energiebesparing levert geld op en maakt het gemakkelijker om energieneutraal te opereren....