Even voorstellen

Infinitus Energy Solutions is de gezamenlijke naam waaronder wij, drie ervaren energie-adviseurs/ontwikkelaars, samen met onze klanten werken aan slimme energie-oplossingen. Het gaat daarbij om energiebesparing, duurzame energie of combinaties daarvan. De focus van het werk ligt op de techniek, de financiële business case en de organisatie van projecten. Infinitus werkt voor professionele partijen zoals netbeheerders, energie(exploitatie)bedrijven, gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden, en overige profit- en non-profit organisaties. Infinitus heeft kennis van de complete energieketen van bron tot afnemer. Infinitus adviseert over energie-oplossingen in de bestaande bouw en is betrokken bij de energievoorziening in gebieden die nog in ontwikkeling zijn.

De naam ‘Infinitus’ appelleert aan het begrip oneindigheid. Dat staat centraal in ons werk: hoe maken we de maatschappij onafhankelijk van eindige energiebronnen? Dat is de vraag en wij dragen bij aan de oplossing met onze kennis, onze kunde en onze creativiteit.

Onze visie is dat iedereen kan profiteren van het verduurzamen van onze energievoorziening. Heel veel is bekend, het is ‘gewoon’ een kwestie van de juiste keuzes maken en goed organiseren. Infinitus is ervan overtuigd dat duurzaamheid niet alleen maatschappelijk verantwoord is maar ook leidt tot economisch succes en een voorsprong op de concurrentie! En dat kan vaak al op kleine schaal zonder enorme investeringen. Infinitus benadert elk vraagstuk vanuit het oogpunt van de klant en ziet een project pas als succesvol wanneer de klant tevreden is. Samen hebben de mensen van Infinitus een breed scala aan expertise in de aanbieding. Wij kunnen daardoor vele vraagstukken aan en zijn een betrouwbare partner voor de klant.