Onze klanten

Infinitus werkt voor professionele partijen. We onderscheiden in onze klantenkring vier hoofdgroepen: gemeenten, de energiesector (in de brede zin des woords) , non-profit partijen en de zakelijke markt.

  • De zakelijke markt is druk bezig om het onderwerp energie te ontdekken. Verdergaande...

  • Voor non-profit partijen zoals woningcorporaties, locatie-ontwikkelingsbedrijven, provincies en...

  • Na de liberalisering van de energiemarkt bestaat de energieketen uit energieproductiebedrijven,...

  • Voor gemeenten werken Infinitus-adviseurs met name aan visievorming, verkenningen en...