Energiesector

Na de liberalisering van de energiemarkt bestaat de energieketen uit energieproductiebedrijven, energieleveranciers, energienetwerkbedrijven (landelijk en regionaal) en energiemeetbedrijven. De warmte- en koudemarkt (niet geliberaliseerd) bestaat uit warmte/koudeproducenten, warmte/koudedistributeurs-leveranciers en exploitanten van systemen voor warmte- en koudeopslag (WKO of KWO).

Infinitus werkt met enige regelmaat voor en met diverse partijen in de energiemarkt. Het gaat steeds vaker om strategische vormen van samenwerking waarmee Infinitus-adviseurs partijen helpen om hun positie in de markt te versterken. Typische werkzaamheden daarbij zijn het verkennen en uitwerken van business cases en business plannen voor concrete projecten op het vlak van energiebesparing, duurzame energie en energiemanagement/smart grids.

Klantgroepen

  • De zakelijke markt is druk bezig om het onderwerp energie te ontdekken. Verdergaande...
  • Voor non-profit partijen zoals woningcorporaties, locatie-ontwikkelingsbedrijven, provincies en...
  • Voor gemeenten werken Infinitus-adviseurs met name aan visievorming, verkenningen en...

Referenties