Gemeenten

Voor gemeenten werken Infinitus-adviseurs met name aan visievorming, verkenningen en haalbaarheidsstudies rondom de toepassing van energiebesparing en duurzame energie op locaties. Dat zijn nieuwe of herontwikkelde woongebieden, bedrijvenlocaties of soms zelf de hele gemeente.

Infinitus onderzoekt ook de potentie van energiebesparing en/of duurzame energie in/op gemeentelijke gebouwen. Verder is Infinitus als adviseur of waakhond betrokken bij aanbestedingen en uitwerkingen van concessieovereenkomsten voor de levering van warmte en/of koude aan woningen en bedrijven.

Referenties

Pagina's