Agentschap NL – “Database” warmteprojecten

Agentschap NL – “Database” warmteprojecten

Vraag opdrachtgever
Binnen Agentschap-NL bestaat er behoefte aan een overzicht van warmteprojecten in het algemeen en innovatieve, inspirerende warmteprojecten in het bijzonder.  Een goed toegankelijk en inhoudelijk compleet overzicht van warmteprojecten –ondanks het bestaan van de Warmteatlas- ontbreekt en zou in een behoefte voorzien bij marktpartijen, Ministeries en Agentschap-NL zelf. Een dergelijk overzicht zou kunnen bijdragen aan kennisoverdracht en de verdere marktintroductie en opschaling van duurzame warmteprojecten.

Periode
December 2012 – December 2013

Behaald resultaat
Infinitus heeft in coproductie met de opdrachtgever een matrix-structuur (“Duurzame Warmte Navigator”) ontwikkeld die het mogelijk maakt om alle bestaande én nieuwe warmteprojecten te ‘ontsluiten’ voor belangstellenden. Een ‘dummy-versie’ van deze Navigator is gevuld met recente voorbeelden van duurzame warmteprojecten. Doel van het project was om de opdrachtgever intern  ‘zelfredzaam’ te maken met behulp van een praktische en eenduidige structuur en hen daarin een handreiking te geven. Agentschap-NL is hiermee vervolgens zelf aan de slag gegaan om de Navigator te vullen met alle intern bij Agentschap-NL beschikbare projecten en projectinformatie.

Rol Krijn Braber en Patrick Braam
Krijn (projectleider) en Patrick hebben gezamenlijk en in een coproductie met de opdrachtgever alle mogelijke (interne én externe) informatiebronnen geïnventariseerd, waarin interessante duurzame warmte- en koude-projecten  zijn te vinden. Daarbij gaat het ook om projecten die zich lenen voor kennisoverdracht.  Vervolgens hebben zij een ‘ontsluitingsstructuur’ (‘DWK-matrix’)  ontwikkeld die het voor diverse doelgroepen heel gemakkelijk maakt om relevante projecten en projectinformatie te vinden op het gebied van duurzame warmte- en koude-projecten.