AgentschapNL - Verkenning aansluiten bestaande bouw op warmtenetten/stadsverwarming

AgentschapNL - Verkenning aansluiten bestaande bouw op warmtenetten/stadsverwarming

Vraag van de opdrachtgever
Collectieve levering van warmte kan, zeker wanneer er nu of in de toekomst ‘groene warmte’ beschikbaar is, een interessante manier zijn om de bestaande woning- en utiliteitsbouw te verduurzamen. In Denemarken stappen steeds meer consumenten over van aardgas naar stadsverwarming. In Nederland gebeurt er op dit vlak nog niet zoveel. De opdrachtgever wilde graag weten wat partijen tegenhoudt om bestaande bouw aan te sluiten op een (nabij) warmtenet. Wat is de rol van het imago van stadsverwarming, techniek, wet- en regelgeving (o.a. Warmtewet) en de tarieven? Wat kan er worden geleerd van (proef-) projecten waarbij bestaande bouw op een warmtenet werd aangesloten?

Tijdstip
Najaar 2011.

Rol Jeroen Roos
Jeroen was projectleider en heeft onder andere inhoudelijk bijgedragen aan het onderzoek door het afnemen van een aantal interviews bij diverse partijen die elk een rol vervullen bij dit onderwerp. Denk aan gemeenten, warmtedistributiebedrijven en woningcorporaties.

Behaald resultaat
Het onderzoek heeft geresulteerd in  een helder geschreven rapport dat aangeeft waar knelpunten worden ervaren bij het aansluiten van bestaande bouw op een warmtenet. Vele zaken spelen hierbij een rol: de aansluittarieven voor stadsverwarming, het effect op het energielabel, het imago van stadsverwarming (dat niet overal goed is) en het vastrecht van een bestaand gasnet. Het rapport is beschikbaar via AgentschapNL:
http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/bijlagen/Verkenning%20bestaande%20bouw%20aansluiten%20op%20stadsverwarming.pdf

Dit project in onder supervisie van BuildDesk uitgevoerd.