Gemeente Barneveld – Energiebesparingsonderzoek

Gemeente Barneveld – Energiebesparingsonderzoek

Gemeenten zijn volgens de Wet Milieubeheer verplicht energiemaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Veel gemeenten kiezen voor een terugverdientijd van 10, 15 of 20 jaar voor hun eigen gebouwen. Infinitus adviseert alle gemeenten net als Barneveld energiescans uit te voeren. Een win-win situatie: bezuinigen, voldoen aan Wet Milieubeheer, goed voor het milieu en het goede voorbeeld geven!

Vraag opdrachtgever

De gemeente Barneveld wil bezuinigen, ook op de 1,4 miljoen euro aan energiekosten voor gebouwen, zwembaden en sportlocaties. De energierekening is de afgelopen 5 jaar met 30% gestegen. Patrick Braam zocht samen met Charles Geelen in opdracht van Barneveld in  zeven gemeentelijke gebouwen naar de kansrijke besparingsopties.

Opdrachtgever: gemeente Barneveld

Tijdstip uitvoering: 2011

Rol van Patrick Braam

  • Inspectie 7 gebouwen t.b.v. onderzoek energiebesparende maatregelen.
  • Opstellen advies t.b.v. energiebesparende maatregelen met terugverdientijd < 10 jaar.
  • Barneveld ondersteunen in opstellen energienotitie voor directie.
  • Definiëren taken energie coördinator, advisering energiezorg en monitoring.
  • Adviseren over de rol van ESCO-bedrijven.

Behaald resultaat

De grote klappers (75% van de jaarlijkse kostenbesparing) zijn:

  • Optimalisatie luchtbehandelingsinstallaties (o.a. terug regelen ventilatiedebiet).
  • Het aanpassing van het pompbedrijf voor CV en het beperken van circulatieverliezen.
  • Conventionele verlichting vervangen door HF (hoogfrequent) verlichting/armaturen.

Het resultaat van de gevonden besparingsopties:
Besparing mogelijk op gas: 40%
Besparing mogelijk op elektriciteit: 10%

Met een investering van ca. € 340.000,- kan jaarlijks € 115.000,- bespaard worden. Gemiddeld is alles binnen 3 jaar terugverdiend. Indien de energietarieven stijgen wordt deze terugverdientijd zelfs korter!

Het resultaat is overzichtstabel waarin voor 7 gebouwen de kansrijke opties beknopt staan weergegeven. Per maatregel een toelichting, de energiebesparing, de investeringskosten en de terugverdientijd. Voor elke maatregel is aangegeven welke concrete vervolgstappen nodig zijn om tot uitvoering te komen.

Dit project in onder supervisie van BuildDesk uitgevoerd.