Gemeente Blaricum - Adviseur gemeente inzake warmte-koude-opslag Blaricummermeent

Gemeente Blaricum - Adviseur gemeente inzake warmte-koude-opslag Blaricummermeent

Vraag van de opdrachtgever
De gemeente Blaricum ontwikkelt de nieuwbouwlocatie Blaricummermeent voor woningen en bedrijven. De gemeente heeft in 2006 een aanbesteding gedaan voor de installatie en exploitatie van een energiesysteem voor warmte-koude-opslag. De gebruikers krijgen een warmtepomp die gevoed wordt met een bronwarmtenet. In de zomer kan er comfortabel worden gekoeld met relatief koud bronwater. De gemeente heeft behoefte aan een adviseur met kennis van techniek en energietarieven om onder andere kritische vragen van energiegebruikers effectief te kunnen beantwoorden.

Tijdstip
Najaar 2010 – heden.

Rol Jeroen Roos
Jeroen vervult de rol van de gevraagde adviseur. Jeroen heeft veel kennis van de werking van energiesystemen, van de prestaties daarvan, van de opbouw van energietarieven en van energie- (leverings-) contracten.

Dit project in onder supervisie van BuildDesk uitgevoerd.