Gemeente Den Haag – Verkenning geothermie-aansluiting bedrijventerrein Zichtenburg-Kerketuinen-Dekkershoek (ZKD)

Gemeente Den Haag – Verkenning geothermie-aansluiting bedrijventerrein Zichtenburg-Kerketuinen-Dekkershoek (ZKD)

Vraag opdrachtgever
Het bedrijventerrein Zichtenburg-Kerketuinen-Dekkershoek  (ZKD) ligt langs de primaire pijpleiding van het geothermienet in Den Haag. De gemeente Den Haag ziet een kans om bedrijven op het ZKD-terrein op geothermie aan te sluiten. Door de achterblijvende woningnieuwbouw in Den Haag zuidwest is er immers emplooi voor deze warmte. De vraag was echter of en hoe deze bedrijven, die een verwarmingsinstallatie hebben voor hogere temperatuur (80 tot 90 °C), aansluitbaar zijn op het geowarmtenet (met een aanvoertemperatuur van ca 70 °C). Concreet was de gemeente geïnteresseerd in de aansluitbaarheid van het gebouw van de Brandweer en drie gebouwen voor de Haeghe Groep (sociale werkplaats).

Tijdstip
Najaar 2012 – najaar 2013.

Behaald resultaat
Uit het globale onderzoek van Infinitus bleek dat de onderzochte gebouwen niet zondermeer kunnen worden aangesloten op het geothermienet. Om met lagere aanvoertemperaturen te kunnen werken, zijn aanpassingen nodig in de verwarmingsinstallaties en in de gebouwen. Het gaat om (aanzienlijke) investeringen. Aanvullend onderzoek door adviesbureaus die gespecialiseerd zijn in leidingnetten en klimaatinstallaties bevestigden de conclusies van Infinitus.

Rol Jeroen Roos, Patrick Braam en Charles Geelen
Vanuit Infinitus hebben Jeroen Roos, Patrick Braam en Charles Geelen aan het onderzoek gewerkt. Jeroen Roos trad op als projectleider en opsteller van het onderzoeksrapport. Patrick en Charles waren verantwoordelijk voor het locatie-onderzoek en de berekeningen.