Gemeente Den Haag - Haalbaarheid warmtelevering bestaande bouw

Gemeente Den Haag - Haalbaarheid warmtelevering bestaande bouw

Vraag van de opdrachtgever
De gemeente Den Haag heeft in haar energievisie opgenomen dat de stad richting het jaar 2040 slechts een klein deel van de huidige hoeveelheid aardgas gebruikt. Dat is nodig om de stad klimaatneutraal te krijgen. Vooral in de bestaande bouw (woningen en utiliteit) met zijn gasverwarming is dat een enorme uitdaging. Op dit moment laat de gemeente door BuildDesk in samenwerking met Eneco Warmte een business case opstellen voor een mogelijk warmtenet in een wijk die nu nog door aardgas wordt verwarmd. De vraag is of zo’n business case voor Eneco, warmtedistributeur in Den Haag, haalbaar zou kunnen zijn. De veelal vooroorlogse woningen in dit stadsdeel zijn niet optimaal geïsoleerd en zijn op conventionele manieren naar verwachting niet zeer duurzaam te krijgen. Door deze woningen aan te sluiten op het warmtenet en de warmtebron van dit net te ‘vergroenen’, zou een flinke stap richting verduurzaming mogelijk zijn.

Tijdstip
Najaar 2011 – zomer 2012.

Rol Jeroen Roos en Patrick Braam
Jeroen is projectleider en uitvoerend op het vlak van het concept en de business case. Patrick is verantwoordelijk voor de inventarisatie van de typen woningen en van het huidige en toekomstige energiegebruik.

Dit project in onder supervisie van BuildDesk uitgevoerd.