Gemeente Heerlen - Businessplan Mijnwaterbedrijf

Gemeente Heerlen - Businessplan Mijnwaterbedrijf

Vraag van de opdrachtgever
De gemeente Heerlen heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van een project dat de warmte en de koude van het water in oude mijngangen een nuttig gebruik geeft. Via enkele putten en een leidingnetwerk dient dit water als bron voor warmtepompen. Het project heeft nu enkele klanten en er is ruimte voor nieuwe klanten. De activiteit, het exploiteren van het Mijnwaterbedrijf, past echter niet bij de kerntaken van de gemeente; voldoende reden om het project te willen privatiseren. De gemeente zocht hiervoor een geschikt businessplan waarin het product Mijnwater, de markt hiervoor, de organisatie van het bedrijf en de financiering verder waren uitgewerkt.

Tijdstip
Najaar 2010 – najaar 2011.

Rol Jeroen Roos
Samen met andere deskundigen van R2C en DuRoi deed Jeroen onderzoek naar de marktpotentie van het project, naar de te hanteren warmte- en koudetarieven, de organisatievorm voor het bedrijf en de financiering. Op basis daarvan werd vervolgens het businessplan opgesteld.

Behaald resultaat
Begin januari ’12 heeft de Heerlense gemeenteraad op basis van dit businessplan besloten tot oprichting van het lokale Mijnwater-energiebedrijf.

Dit project in onder supervisie van BuildDesk uitgevoerd.