Gemeente Leusden – Routekaart CO2-reductie 2020

Gemeente Leusden – Routekaart CO2-reductie 2020

Vraag opdrachtgever
De gemeente Leusden wil de uitstoot van CO2 in de gebouwde omgeving reduceren van 105 kton/jr in 2012 tot 94 kton/jr in 2020. Het gaat vooral om het reduceren van het gebruik van gas en elektriciteit en de opwekking van duurzame energie bij woningen, kantoren en bedrijven. De gemeente kan dat echter niet alleen. Zij heeft daarom diverse maatschappelijke organisaties en bedrijven gevraagd om samen concrete projectvoorstellen te maken die elk een deel van de doelstelling helpen invullen. Infinitus is door de gemeente gevraagd om het proces van samenwerking tussen de partijen vorm te geven te helpen versnellen.

Tijdstip
Najaar 2013.

Behaald resultaat
Na een drietal werksessies hebben in totaal 17 organisaties het ‘Energie-akkoord Leusden’ opgesteld en getekend. In dat akkoord beschrijven zij hoe zij onderling willen gaan samenwerken aan de CO2-doelstelling. Een belangrijk onderdeel hiervan is het oprichten en bemensen van een Energieloket voor alle burgers en bedrijven in Leusden. Vanuit het loket worden diverse activiteiten georganiseerd. Tevens zorgt het loket voor concrete producten voor energiebesparing en duurzame energie incl. de financiering van de energiemaatregelen. Het Energieloket zal na verloop van tijd zijn eigen kosten kunnen dragen. Voor de eerste jaren vragen de maatschappelijke organisaties en bedrijven aan de gemeenteraad van Leusden een exploitatiebijdrage.

Rol Jeroen Roos
Jeroen Roos gaf de samenwerking vorm door de organisatie van drie werksessies waarvan hij tevens voorzitter was. Verder heeft Jeroen regelmatig contact onderhouden met alle betrokken organisaties en hen geholpen bij het vormgeven van hun individuele bijdragen aan de samenwerking.