Gemeente Pijnacker–Nootdorp – Scenario Geothermie

Gemeente Pijnacker–Nootdorp – Scenario Geothermie

Vraag opdrachtgever
De gemeente Pijnacker-Nootdorp had behoefte aan verschillende scenario’s om haar energiebeleid vorm te kunnen geven. De gemeente realiseerde zich dat zij niet alles kan en keuzes moet maken. Een van de sterke punten van deze gemeente is geothermie, er zijn immers al twee glastuinbouwbedrijven in deze gemeente met een eigen geothermiebron. Deze en eventuele nieuwe bronnen bieden interessante kansen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving incl. woningbouw. De vraag was welke rollen de gemeente kan vervullen om de ontwikkeling van geothermie een duw te geven. Per rol wilde de gemeente weten welke consequenties die rol zou hebben in termen van personeel en middelen gedurende de komende 4 jaar.

Tijdstip
Najaar 2013.

Behaald resultaat
Er zijn vier verschillende rollen geschetst: ‘basis’, ‘actief’, ‘financieel sturen’ en ‘zelf investeren’. Om geothermie optimaal te kunnen benutten, is minimaal een actieve bemoeienis van de gemeente nodig. Immers, de ondergrondse ruimte is beperkt: in de momenteel gebruikte laag op ca 2 km diepte is maar voor circa 8 geothermie-bronparen ruimte aanwezig (anders gaan deze bronnen elkaar negatief beïnvloeden). Verder vereist het gebruik van geothermie de aanleg van (kostbare) warmtenetten. Marktpartijen zullen een dergelijk net niet snel gaan aanleggen in de bestaande gebouwde omgeving (en ook niet meer in nieuwbouwgebieden). Het opgestelde rapport maakt duidelijk welke rol de gemeente hierbij kan vervullen en welke consequenties dat voor de gemeente heeft.

Rol Jeroen Roos
Jeroen Roos voerde het onderzoek naar het scenario ‘Focus op geothermie’ uit in opdracht van BuildDesk (BuildDesk was verantwoordelijk voor de scenario’s ‘Focus op woningbouw’, ‘Focus op andere duurzame energie’ en ‘Focus op bedrijven’). Onderdeel van het onderzoek door Jeroen was een berekening van het potentieel van geothermie in de bestaande woningbouw van Pijnacker-Nootdorp.