Gemeente Werkendam – Second opinion duurzame energievoorziening zwembaden

Gemeente Werkendam – Second opinion duurzame energievoorziening zwembaden

Vraag van de opdrachtgever
Twee gemeentelijke zwembaden hebben beiden een erg gedateerde stookinstallatie, daarnaast zijn de pompinstallaties nog voorzien van smoorkleppen en conventionele pompen. De stookinstallaties zijn bovendien erg over gedimensioneerd waardoor deze grotendeels in deel last werken en daarmee een laag rendement hebben.

De beheerder van de zwembaden heeft een voorstel gedaan om te verduurzamen. Hiertoe is een combinatie van een dubbele mini-WWK in combinatie met zonnecollectoren voorgesteld. Echter, gemeente Werkendam wilde graag een second opinion laten uitvoeren op dit idee om te kijken of er meer duurzame en meer rendabele alternatieven zijn.

Patrick Braam heeft op basis van de aanwarmtijden, de inhoud van de baden en de beschikbare ruimte om zonnecollectoren te plaatsen, de energetische en financiële vergelijking gemaakt tussen de huidige CV-installatie, een variant met een biomassaketel, een variant combinaties van mini-WKK met ketel, en de variant ketel met zonnecollector. Wat voor gemeente Werkendam het meest belangrijk is, is de CO2-reductie. Er is hiervoor o.a. navraag gedaan in de markt naar specificaties en prijzen van installaties.

Tijdstip
begin 2012

Behaald resultaat
Uit het onderzoek komen de varianten biomassaketel en de combinatie ketel / zonnecollector als beste naar voren wanneer het om de terugverdientijd gaat. Echter, omdat de tweede variant (ketel/collector) nog steeds gebruik maakt van fossiele energiebronnen, is deze optie minder interessant. Bovendien is er vanuit praktisch oogpunt een belemmering voor het plaatsen van zonnecollectoren: de ruimte aan dakoppervlak bij de zwembaden is beperkt, zo zal er al snel een deel van de ligweide moeten worden gebruikt voor de collectoren. Voor de biomassaketel dient echter ruimte gereserveerd te worden voor de opslag van snippers, daarnaast moet rekening worden gehouden met emissies.

Naast de second opinion over de stookinstallatie, heeft Patrick ook de aanbeveling gedaan om de overige energieverbruikers onder de loep te nemen. Zo valt op dat het specifieke energieverbruik bij het ene zwembad ca. een factor 2 hoger is dan bij de andere. Mogelijk valt de regeling van de pompen nog te optimaliseren en kunnen de smoorkleppen vervangen worden door frequentiegeregelde pompen. Daarnaast is ook een aanbeveling gedaan tot het optimaliseren van de watertemperaturen, met name in de nachtelijke situatie om verliezen zoveel mogelijk tegen te gaan.

Het onderzoek is binnen het gemeentebestuur besproken en er is besloten om de adviezen in de praktijk over te nemen.

Rol Patrick Braam
Patrick heeft alle technische stukken die ten grondslag lagen aan het onderzoek bestudeerd, de berekeningen gemaakt, informatie bij marktpartijen opgevraagd en de advisering gedaan richting de gemeente.

Dit project in onder supervisie van BuildDesk uitgevoerd.