Hortus Botanicus Amsterdam– Energiezuinige kassen

Hortus Botanicus Amsterdam– Energiezuinige kassen

De Hortus Botanicus, de botanische tuin van Amsterdam, is voornemens in 2013 een nieuwe kas te realiseren op de Overtuin. Deze gelegenheid wordt aangegrepen om zoveel mogelijk gebruik te maken van energie-efficiënte en duurzame mogelijkheden. Omdat het klimatiseren van de verschillende kassen en gebouwen op het terrein van de Hortus een energie-intensief proces is, wordt dit moment tevens gebruikt om ook kritisch te kijken naar  het energieverbruik binnen de bestaande Hortus.

Krijn Braber heeft het programma van eisen samengesteld voor de nieuwe Overtuin. Aanvankelijk werd ingestoken op een energieneutrale, mogelijk zelfs energieleverende kas. Echter door de hoge investeringen hiervoor en het ontbreken van voldoende financiële mogelijkheden, is  gekozen voor wat realistischer ambities.  Infinitus gaat nu het proces begeleiden richting een energiezuinige kas waarbij een haalbare businesscase ontstaat. Door combinatie van zeer kosten-efficiënte maatregelen en het benutten van de zogenaamde ‘quickwins’ wordt een energie-efficiënte kas ontworpen en gerealiseerd.

Daarnaast is voor de bestaande objecten in de Hortus in 2011 door Krijn Braber en Patrick Braam een pakket aan energiebesparende maatregelen in kaart gebracht, waaronder ook een flink aantal quickwins. De Hortus zet zich het komende jaar in om deze maatregelen te realiseren. Een flinke “klapper” is het vervangen van de 20 jaar oude, overgedimensioneerde CV-ketels die de gehele Hortus van warmte voorzien. Verder worden de instellingen van de klimaatinstallaties geoptimaliseerd voor de kritische temperatuur- en vochtparameters. Ook kan door optimalisatie van de bedrijfsvoering van de ventilatie- en vernevelingsinstallaties en het regime van raamopening/-sluiting naar verwachting, met name in de drie-klimatenkas, nog een aanzienlijke reductie op het gas- en elektriciteitsverbruik worden gerealiseerd.