Hortus Botanicus Amsterdam - Ontwerp en realisatie nieuwbouw Overtuin-locatie

Hortus Botanicus Amsterdam - Ontwerp en realisatie nieuwbouw Overtuin-locatie

Vraag opdrachtgever
De Overtuin van de Hortus in Amsterdam is een voor het publiek gesloten terrein van 1.200 m2 en is feitelijk het kloppend hart van de Hortus. Hier worden elk jaar duizenden planten opgekweekt en verzorgd ter vervanging of uitbreiding van de collectie. Het Kweekhuis op de Overtuin is een beetje vergelijkbaar met het depot van het Stedelijk Museum: hier worden de planten grootgebracht en ook ’s winters beschut en vorstvrij weggezet, totdat ze (weer) publiekelijk worden tentoongesteld in de botanische tuin zelf. De oude boogkassen op De Overtuin waren verouderd, vervallen en onbruikbaar. Deze sterk verouderde voorzieningen op De Overtuin moesten dus op álle fronten worden gemoderniseerd, zowel teelttechnisch, klimaattechnisch, energetisch als arbotechnisch. Deze modernisering vereiste de complete nieuwbouw van een multifunctioneel gebouw met een technische werkplaats, zaadkamer, educatieve ruimte(n), de winterstalling van de grote kuipplanten en diverse kassen / kweekzones met verschillende klimaten (tropisch, mediterraan en woestijnklimaat), inclusief de herinrichting van het buitenterrein. Een en ander diende te worden gerealiseerd binnen een strakke planning en een taakstellend, scherp budget.

Periode
Mei 2012 – Oktober 2013

Behaald resultaat
In mei 2012 is begonnen met het ontwerp voor de nieuwe locatie en begin mei 2013 is er gestart met de sloop van de oude opstallen en de herinrichting van de Overtuin. De oude plastic boogkassen hebben plaats gemaakt voor een modern ‘Kweekhuis’. Het project is door een uitstekend samenwerkend  Bouwteam gerealiseerd binnen het scherp gecalculeerde, taakstellende budget  en binnen een totale bouwtijd van nog geen 6 maanden. Op 24 oktober 2013 heeft Wethouder Freek Ossel van Gemeente Amsterdam de nieuwe Overtuin-locatie officieel geopend en heeft De Hortus Botanicus haar nieuwe Kweekhuis in gebruik genomen.

NB: in vervolg op dit project heeft De Hortus aan Krijn gevraagd het project ‘ketelvervanging’ te begeleiden en hierbij wordt uitdrukkelijk gekeken naar een duurzame oplossing waarbij de ruim gedimensioneerde WKO van De Hermitage bronwarmte gaat leveren voor De Hortus.

Rol Krijn Braber
Krijn Braber trad op als projectleider en voorzitter van het Bouwteam zowel gedurende de ontwerpfase als de realisatiefase. Hij leidde het Bouwteam bestaande uit de opdrachtgever/gebruiker van de Overtuin-locatie, de architect (Emile Revier van Posad Spatial Strategies), de hoofdaannemer Bouwbedrijf Van der Spek, de constructeur BCO, directievoerder C&R Projects, de kassenbouwer Thermoflor en de installateur LekHabo installatietechniek.