Implementatie energiemaatregelen Medisch Centrum Haaglanden, locatie Westeinde

Implementatie energiemaatregelen Medisch Centrum Haaglanden, locatie Westeinde

Vraag opdrachtgever
Het MCH heeft twee locaties in Den Haag waar de locatie Westeinde er een van is. Voor deze locatie zijn al meerdere onderzoeken gedaan naar mogelijkheden om de energierekening te verlagen. Van concrete uitvoering van de meest kansrijke maatregelen (zoals aanleg van een warmte/koude-opslagsysteem in de bodem, warmteterugwinning en sanering van de stoomproductiemiddelen) is het echter nog niet gekomen. De vraag van MCH is meerledig. De eerste vraag is welke set van de reeds onderzochte besparingsmaatregelen en duurzame energieopwekking  optimaal is. Vervolgens is de vraag welke rol een energie service company (ESCO) kan vervullen bij de bouw, de exploitatie, het onderhoud en mogelijk ook de financiering van de energiemaatregelen.

Tijdstip
Voorjaar 2012-voorjaar 2013.

Behaald resultaat
Infinitus heeft alle uitgevoerde energie-onderzoeken op een rij gezet en hieruit afgeleid welke set van maatregelen momenteel opportuun is om uit te werken. De vervolgstap is om de onderlinge samenhang van de maatregelen na te gaan en te onderzoeken op welke wijze deze maatregelen het beste ‘op te markt’ kunnen worden gezet. ‘Ontzorging’ van het MCH is hierbij cruciaal.

Rol Charles Geelen en Jeroen Roos
Charles Geelen is projectleider en verantwoordelijk voor het onderzoek naar maatregelen m.b.t. de klimaatinstallaties. Jeroen Roos is verantwoordelijk voor het onderzoek naar het inschakelen van een ESCO voor de de bouw, de exploitatie, het onderhoud en mogelijk ook de financiering van de energiemaatregelen.