Infinitus op de IEA Heat Pump Conference

Infinitus op de IEA Heat Pump Conference

In mei 2014 was Infinitus present in Montreal (Canada) op de International Heat Pump Conference van het Interntional Energy Agency. Uit ruim 300 inzendingen werd Infinitus uitgenodigd twee papers te presenteren: een over micro warmtepompen in laagtemperatuur warmtenetten en een over opwekrendementen van tapwater (Efficiencies of Domestic Hot Water Production).

Door de toenemende isolatiegraad van bestaande en nieuwe woningen en de vraag naar meer douche comfort wordt het aandeel van warm tapwater in onze warmtebehoefte steeds groter; en daarmee ook het belang van een goed rendement bij productie hiervan. In het door Infinitus uitgevoerde onderzoek is het integrale ketenrendement van diverse opwekmethoden (individueel, collectief, hybride) en energiedragers (gas, elektriciteit, afstandswarmte) vergeleken. Uit de resultaten blijkt dat het hoogste rendement op primaire energie kan worden behaald door toepassing van individuele warmtepompen en zonne-energie. Ook goede (beter dan standaard) isolatie van met name voorraadvaten en korte leidingen naar de tappunten waar vaak kleine hoeveelheden warm water nodig zijn, dragen in grote mate bij aan een goed totaalrendement.