Intergas Netbeheer - Verkenning business concepten duurzaamheid

Intergas Netbeheer - Verkenning business concepten duurzaamheid

Vraag van de opdrachtgever
Intergas Netbeheer, recent opgegaan in Enexis, zag in de praktijk dat er kansen werden gemist om projecten te verduurzamen. Intergas had het idee dat zij, in samenwerking met haar aandeelhouders (gemeenten), hier een rol te vervullen had. Om hier meer handen en voeten aan te geven, heeft Intergas ATOS Consulting en BuildDesk benaderd om een aantal kansen te identificeren en de top3 van deze kansen verder concreet uit te werken. Hierbij moest intensief worden samengewerkt met een projectgroep met vertegenwoordigers uit alle afdelingen van Intergas Netbeheer.

Tijdstip
2011

Rol Jeroen Roos
Vanuit zijn kennis van de energiemarkt en zijn ervaring met oplossingen op het vlak van energiebesparing en duurzame energie, kon Jeroen de verkenning goed voeden en helpen concretiseren.

Behaald resultaat
Er zijn drie concrete concepten uitgewerkt: 1. transport en opwerking van biogas (van agrariërs) tot aardgaskwaliteit, 2. het zoeken van slimme locaties om aardgastankstations te vestigen en 3. het ondersteunen van gemeenten bij de ontwikkeling van duurzame woonwijken.

Dit project in onder supervisie van BuildDesk uitgevoerd.