Nieuwe Steen Investment – Energiescan Horapark Ede

Nieuwe Steen Investment – Energiescan Horapark Ede

Vraag opdrachtgever:

Nieuwe Steen Investment (NSI) is een internationale investeerder in kantoor- en winkelvastgoed. Binnen Nederland bezit en beheert deze partij ca. 250 panden.

Charles Geelen en Patrick Braam hebben voor NSI één van de kantoorpanden doorgelicht op  kansrijke besparingsopties. Het pand binnen het Horapark te Ede staat deels leeg en wordt deels verhuurd aan een kinderdagverblijf en een paar kleine organisaties. Dit pand is juist interessant omdat de gebouwinstallaties zijn ingesteld  op een volledige bezetting.

Tijdens een rondgang in het gebouw zijn de luchtbehandelingsinstallatie, de CV, de ventilatievoorzieningen, de koelingen en de gebouwschil (gevels, ramen, daken) in kaart gebracht. Met een overzicht van energieverbruiken van de laatste jaren is een energetisch model gemaakt op basis van de huidige bezetting. Hiermee worden de verschillende verbruikers, op basis van gebruiksparameters zoals temperaturen en bedrijfstijden, gekwantificeerd. Op deze manier ontstaat een energiebalans en is het mogelijk om de ‘grote verbruikers’ op te sporen.

Tijdpad: najaar 2011

Behaald resultaat:

De belangrijkste conclusie is dat de debietregeling van de luchtbehandeling hoogstwaarschijnlijk op 100% staat ingesteld, en hiermee dus overcapaciteit heeft. Deze debietregeling kan echter niet zomaar worden aangepast, hiervoor dient wel een aanzienlijke technische aanpassing gedaan te worden. Gezien de hoge energiekosten kan het aantrekkelijk zijn om de regeling aan te passen. Ook is  er nog een aantal quickwins gevonden: zo kan relatief eenvoudig bespaard worden op de verlichting in de parkeergarage door het toepassen van bewegingsmelders mogelijk in combinatie met energiezuinige armaturen.

Er is hier sprake van een split-incentive, dit houdt in dat niet de eigenaar  profiteert van de energiekostenverlaging maar de huurder. Op dit moment wordt uitgezocht wat de kosten/baten zijn van het doorvoeren van maatregelen en hoe met de split-incentive kan worden omgegaan zodat zowel huurder als eigenaar maximaal kunnen profiteren van een energie-efficiënt gebouw!

Charles en Patrick hebben door dit onderzoek NSI een goed inzicht kunnen geven in de mogelijkheden om energiekosten te besparen.

Rol Patrick en Charles:

Patrick heeft de gebouwinventarisatie uitgevoerd. Samen met Charles heeft hij op kantoor de maatregelen uitgewerkt en het advies voorbereid voor de opdrachtgever.

Dit project in onder supervisie van BuildDesk uitgevoerd.