Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft – Businesscase geothermie Spoorzone Delft

Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft – Businesscase geothermie Spoorzone Delft

Vraag opdrachtgever
In het centrum van Delft wordt hard gewerkt aan een spoortunnel die de overlast van het treinverkeer moet gaan beperken. Daarbij komt grond vrij die plaats biedt voor ruim 800 nieuwe woningen en 40.000 m2 vloeroppervlak voor utiliteit. ) Het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) ontwikkelt deze locatie en heeft een hoge ambitie (BREEAM-niveau ‘Excellent’). OBS wilde daarom weten welke mogelijkheden er zijn om de warmte- en koudevoorziening op de locatie direct duurzaam te maken. In  een voorverkenning adviseerde Infinitus om de kansen voor een koppeling met de aanstaande geothermiebron bij de TU Delft te verkennen.

Tijdstip
Voorjaar 2013-voorjaar 2014.

Behaald resultaat
Een consortium van gerenommeerde partijen (Visser Smit & Hanab (leidingen), Cofely (piekvoorziening en exploitatie) en Ecoon (warm tapwaterinstallaties) heeft onder leiding van Infinitus aangetoond dat een ‘geowarmtenet’ haalbaar is. In zo’n geowarmtenet komt water van zo’n 40 graden vanaf het TU-terrein richting de Spoorzone. Dit water is direct bruikbaar in de vloerverwarming van de nieuwe woningen, de detailhandel, de kantoren en het grote schoolgebouw. De temperatuur is echter te laag voor het warme tapwater; voor de naverwarming hiervan wordt per woning en per gebouw een aparte voorziening met een kleine elektrisch warmtepomp geplaatst. Uiteindelijk gaat er vanuit de Spoorzone weer water van 25 graden terug naar de TU. Feitelijk wordt er op deze wijze dubbel gebruik gemaakt van dezelfde geowarmte! De opgestelde business case laat zien dat er –ondanks het relatief lage energiegebruik van de komende nieuwbouw- toch een warmtenet mogelijk is.

Rol Jeroen Roos
Jeroen Roos trad op als projectleider voor het opstellen van de business case en heeft met verschillende partijen (TU Delft, gemeente Delft, projectontwikkelaar) overleg gevoerd over de randvoorwaarden voor het geowarmtenet. Ook verzorgde Jeroen Roos een presentatie van het concept aan de Delftse gemeenteraad. Jeroen Roos adviseerde de gemeente Delft over de vervolgstappen die nodig zijn om het geowarmtenet ook daadwerkelijk te gaan realiseren.