Portaal - Businesscase sale-and-lease-back CV-installaties

Portaal - Businesscase sale-and-lease-back CV-installaties

Vraag opdrachtgever
Portaal heeft een gemêleerd bestand van CV-installaties met gasketels. Voor de ketels is met meerdere installateurs een onderhoudscontract afgesloten waarin ook diverse prestaties zijn afgesloten. Storingsmeldingen worden sinds kort direct naar de installateurs geleid. De ketels worden niet projectmatig vervangen maar alleen als reparatie te kostbaar zou worden. Binnen één complex zijn bij Portaal nu verschillende typen ketels van verschillende leeftijden aanwezig. De vraag is opgekomen of het voor Portaal interessant zou kunnen zijn om alle ketels (en de binnenhuisinstallaties) te verkopen aan een enkele installateur en vervolgens het hele park van die installateur terug te leasen. De installateur zorgt vervolgens voor een schema van onderhoud en vervaging dat zowel voor hem als voor de huurder optimaal is (laag energieverbruik, laag onderhoud).

Tijdstip
Najaar 2013.

Behaald resultaat
Het project heeft een model opgeleverd dat de financiële consequenties zichtbaar maakt van sale-and-lease-back. Inputgegevens voor het model zijn de prijs waarvoor Portaal de aanschaf en het onderhoud zelf laat doen, de opbrengst van de installatieverkoop en het leasebedrag. Aan de hand van een indicatieve aanbieding van een installateur geeft het model uitsluitsel over het financiële voordeel van sale-and-lease-back. Verder heeft Portaal inzicht gekregen in de juridische consequenties van deze constructie en van de mogelijkheden om sale-and-lease-back te laten samengaan met de toename van systemen die duurzamer zijn gas-CV-ketels.

Rol Jeroen Roos
Jeroen Roos heeft Portaal ondersteund met het structureren van de onderzoeksvraag en heeft vervolgens een model in Excel gemaakt dat de financiële consequenties zichtbaar maakt van sale-and-lease-back van CV-ketels met binnenhuisinstallaties. Ook heeft Jeroen besprekingen gevoerd met een installateur over concrete cijfers en mogelijkheden om de CV-installaties in de toekomst (steeds meer) te verduurzamen.