Portaal Leiden - Modernisering van contracten voor grote aansluitingen op stadsverwarming

Portaal Leiden - Modernisering van contracten voor grote aansluitingen op stadsverwarming

Vraag van de opdrachtgever
Verschillende Leidse woningcorporaties (Portaal, Sleutels van Zijl en Vliet, SLS Wonen) en een aantal Verenigingen van Eigenaren hadden behoefte om hun contracten voor grote aansluitingen op het stadsverwarmingsnet van Nuon Warmte te optimaliseren. Aanleiding daarvoor was een plotselinge verhoging van het vastrecht. Deze was het gevolg van de liberalisering van de gasmarkt; via het Niet-Meer-Dan-Anders-principe zijn immers de tarieven op de gasmarkt leidend. De partijen wilden beter inzicht hebben in waar ze aan toe zijn en bovendien willen ze dezelfde faciliteiten die ze automatisch zouden hebben gehad met een gasaansluiting.

Tijdstip
Najaar 2010-voorjaar 2012.

Rol Jeroen Roos
Jeroen heeft de corporaties en VVE’s volledig ontzorgd bij het aangaan van de verbeterde warmtecontracten. Met zijn kennis van de energiemarkt is hij, na de onderhandelingen met Nuon Warmte, feitelijk gekomen tot gascontracten voor grootverbruik. Jeroen heeft verder steeds de betrokken huurders en kopers in een voor hen begrijpelijke taal geïnformeerd over de voortgang en de bereikte resultaten.

Behaald resultaat
De tariefcomponenten in de warmtecontracten zijn nu allemaal verifieerbaar en volledig geënt op de gasmarkt. Met de contracten zijn de partijen verzekerd tegen tariefsprongen en kunnen ze jaarlijks vele duizenden euro’s besparen op hun warmtekosten. De bewoners hebben het –terechte- gevoel dat ze niet meer zijn overgeleverd aan eventuele tariefgrillen van Nuon Warmte maar een eerlijke prijs betalen voor hun warmte.

Dit project in onder supervisie van BuildDesk uitgevoerd.