Routekaarten voor energieneutrale gemeenten

Routekaarten voor energieneutrale gemeenten

Vraag van de opdrachtgevers
Vele gemeenten zijn toe aan een volgende stap in hun energiebeleid. Waar zij zich voorheen nog bezig hielden met voorlichting, voorbeeldprojecten en de eigen gebouwen en mobiliteit, heerstnu veel meer de vraag hoe een sprong voorwaarts kan worden gemaakt. Welke energiebesparingsmaatregelen zijn mogelijk in de diverse sectoren (woningbouw, bedrijven, verkeer en vervoer) en hoeveel duurzame energie kan binnen de gemeentegrenzen worden opgewekt? Op welke termijn kan de hele gemeente energieneutraal (of klimaatneutraal) zijn? Vragen daarbij zijn: wat kost dat en wat levert dat op, wie moet nu wat gaan doen, welke knelpunten moeten we oplossen, wat is de rol van de gemeente in dit geheel?

Tijdstip
2007-2011

Rol Jeroen Roos
Jeroen was als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van een ‘standaard’ voor routekaarten naar energieneutraliteit. De eerste gemeenten die hier met steun van AgentschapNL gebruik van maakten, waren Apeldoorn, Tilburg en Heerhugowaard. Jeroen was inhoudelijk verantwoordelijk voor het rekenmodel dat resulteerde in -inmiddels bekende- grafieken waarin men ziet hoe het energiegebruik in een gemeente daalt en de productie van duurzame energie stijgt.

Behaald resultaat
Het effect van de routekaarten op het gemeentelijk energie- en milieubeleid loopt uiteen. Zeer veel effect hebben de routekaarten bijvoorbeeld gehad in Tilburg en in ‘s-Hertogenbosch. In deze steden is in het kielzog van de routekaart een ontwikkeling op gang gekomen waarbij allerlei partijen enthousiast zijn gaan samenwerken (Klimaatschap in Tilburg, Bossche Energieconvenant in ’s-Hertogenbosch).

Dit project in onder supervisie van BuildDesk uitgevoerd.