Charles Geelen

Charles, met zijn 26 jaar ervaring het langst in de business, is niets meer wijs te maken over warmtepompen en bodemenergie. Hij ontwikkelde onder andere de ‘Quickscan Warmtepompen’ voor de utiliteit en glastuinbouw, twee sectoren waar hij veelvuldig betrokken is geweest bij energievraagstukken. Als geen ander weet hij rapportages van derden binnenste buiten te keren en te doorgronden met kritische vragen, met name op het gebied van energievoorziening en warmtenetten.

Charles Geelen studeerde af in 1985 aan de TU Eindhoven als werktuigbouwkundige, met als specialisatie: warmte & stromingstechniek en zonne-energie. Van 1985 tot 1997 was hij werkzaam bij twee adviesbureaus, het grootste deel van die periode bij Raadgevend Technies Buro Van Heugten in Nijmegen waar hij vooral werkte aan de haalbaarheid en het systeemontwerp van warmte-kracht installaties.

Van 1997 tot 2007 was hij werkzaam bij TNO in de afdeling Koudetechniek en Warmtepompen als adviseur/projectleider “warmtepompen”, “duurzame comfortsystemen” en “proces en klimaat”, was maker van de haalbaarheidsoftware “QuickScan Warmtepompen in de Utiliteit” en “….Glastuinbouw” en voerde een groot aantal second opinions uit voor een scala aan systemen. Hij schreef handboeken over energiepalen (SenterNovem) en bodemwarmtewisselaars (ISSO), daarnaast heeft hij veel ervaring in het ontwerp van o.m. warmte/koude-opslag en warmtepompsystemen, het ontwikkelen van haalbaarheids-software en het opzetten van monitoringsystemen.

Charles was van 2007 tot april 2012 werkzaam bij BuildDesk als strategisch adviseur en werkte onder meer aan de duurzame energievoorziening van nieuwe plangebieden.  Vanaf april 2012 is hij zelfstanding ondernemer met zijn eigen adviesbureau: Geelen Infinitus Energy Solutions. Hij is senior expert op het gebied van: warmtepompimplementatie, warmtekrachtkoppeling, warmtedistributie en energievoorziening.
 

Kennis & Kunde:

 • Duurzame Energievoorziening en exploitatie
 • Energiebesparing Warmtepompen Warmte-koude opslag
 • Zonne-energie
 • Warmtekracht koppeling
 • Warmtedistributie
 • Projectmanagement innovatieve projecten
 • Haalbaarheid, monitoring, second opinions
 • Software ontwikkeling

Markten en relaties:

 • Overheid (gemeenten en ministeries)
 • Woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars
 • Warmtepompleveranciers
 • Energieleveranciers en netbeheerders
 • Glastuinbouw Recente

Recente projectervaring:

 • Begeleiding DBFMO-aanbesteding duurzaam energiesysteem MFC Sassembourg Sassenheim
 • Second opinion Smart Climate Grid Stadsoevers Roosendaal
 • Ontwikkeling Hybride Warmtenet – monitoring praktijkprestaties proefwoningen
 • Diverse energievisies (haalbaarheid en business-case toepassing duurzame energie) voor planontwikkelingsgebieden en renovatieprojecten in woningbouw, utiliteit en industrie
 • Evaluatie subsidieregelingen van ministerie van LNV voor WKO-warmtepompsystemen
 • Ontwikkeling System Performance model voor duurzame energie

Opleidingen:

TU Eindhoven, werktuigbouwkunde
Specialisatie: warmte & stromingstechniek en zonne-energie

Vrije tijd:

Kamperen, zingen in een koor
 

Overige teamleden

 • Jeroen zit al ruim 20 jaar in het energievak. Hij houdt zich met name bezig met exploitatie-...
 • Krijn zit al 24 jaar in het vak en wordt gezien als entrepreneur van innovatieve energieconcepten....