Krijn Braber

Krijn zit al 24 jaar in het vak en wordt gezien als entrepreneur van innovatieve energieconcepten. Zo is hij de grondlegger van onder andere de energieleverende kas en het eerste hybride-warmtenet. Daarnaast is hij een echte regisseur binnen energieprojecten, zowel inhoudelijk als procesmatig en weet hij als de verbindende schakel meerdere neuzen in dezelfde richting te krijgen. Ook voor brede expertise op duurzaam vlak kunt u bij hem zijn.

Krijn was 6 jaar werkzaam als businessunit directeur bij BuildDesk (per 1 juni 2011 voor de Zakelijke Markt en tot die tijd voor Gebiedsontwikkeling). Daarvoor werkte hij 7 jaar bij KEMA en 7 jaar bij het toenmalige NOVEM (programmamanager Energiewinning uit Afval en Biomassa, later warmtepompen). Krijn is opgeleid als chemisch technoloog (TU Delft) en heeft verder bij Twente School of Business Management een verkorte MBA afgerond. Binnen KEMA was hij als key-accountmanager voor NUON, ENECO en DELTA verantwoordelijk voor acquisitie, relatiebeheer en (new) business development. Krijn Braber is in zijn periode bij KEMA als accountmanager voor NUON bij verschillende (technische) due diligences betrokken geweest.

Door zijn inzicht in de vaak uiteenlopende belangen van betrokkenen bij (gebiedsontwikkeling)projecten is hij uitstekend in staat om de rol van ‘bruggenbouwer’ te spelen in de voorbereiding van investeringsprojecten. Krijn is zeer ervaren en heeft veel kennis opgebouwd over integrale duurzame energietoepassingen bij woonwijken, glastuinbouwgebieden en bedrijventerreinen. Hij heeft een groot netwerk onder potentiële investeerders/energie-exploitanten, zowel bij de traditionele marktpartijen als Essent, NUON, ENECO als bij de nieuwere als VolkerWessels DEC, Cofely, UNICA, Wolter&Dros, etc.. Daarnaast heeft Krijn ervaring met nieuwe energieconcepten, zoals het hybride, lage temperatuur warmtenet in Nijmegen, Roosendaal en Dordrecht en het LDEB (Lokaal Duurzaam Energiediensten Bedrijf).  Voor het Smart Climate Grid te Roosendaal heeft hij zeer recent een zware second opinion opgeleverd in opdracht van de gemeente.

Kennis & Kunde

 • “Creator” van innovatieve energieconcepten (energieleverende kas, hybride-warmtenet.
 • Energieregisseur inhoudelijk/procesmatig .
 • "Verbinder" tussen diverse energie-verbruiksectoren en diverse belangen.
 • Inhoudelijk overzicht en inzicht in alle duurzame energieopties.

Markten en relaties:

 • Glastuinbouw
 • Gebiedsontwikkelaars / bedrijventerreinen
 • Energie-exploitatiebedrijven
 • Afvalverwerkers
 • Overheden (rijk, provincies, gemeenten)
 • Zakelijke markt

Recente projectervaring:

 • Projectmanager voor het INZET-consortium voor een Intelligente Duurzame Energieinfrastructuur in Zeewolde in het kader van het IPIN-programma
 • Energieregisseur voor de voorbereiding van de realisatie van de nieuwbouw van De Overtuin van De Hortus Botanicus Amsterdam.
 • Projectleider energieverkenning “Energiesprong over de Waal” voor gemeente Nijmegen.
 • Geestelijk “vader” van het concept lage temperatuur hybride warmtenet voor Nijmegen, Roosendaal en Dordrecht, inclusief de businesscases hiervoor, gewerkt voor Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Provincie Noord-Brabant, SITA ReEnergy, HVC.
 • Energieregisseur namens gemeente Tilburg in het voortraject van Spoorzone Tilburg met als doel realisatie van een duurzame energie-infrastructuur.
 • Ondersteuning van organisatie- en samenwerkingvormen bij warmte- en koudeprojecten, o.a. Locaal Duurzame Energiebedrijf.
 • Procesbegeleider bij de voorbereidingen voor het realiseren van de biomassacentrales van FibroNed (Apeldoorn) en ENECO/Wagro (Waddinxveen) met de daaraan gekoppelde warmtenetten. Hierbij waren verschillende partijen met uiteenlopende belangen in de projectgroepen vertegenwoordigd. Door middel van relevante interventies gezorgd voor convergentie tussen de belangen van projectpartners en opdrachtgever(s).
 • Projectleider “Nieuwe kansen voor warmtelevering uit afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) in opdracht van SenterNovem en in samenwerking met de branche (toenmalige VvAV) en individuele AVI’s.
 • Ontwikkelen van (lange termijn) visies voor de inrichting van de energieinfrastructuur van herstructureringsgebieden, VINEX-locaties en bedrijventerreinen in opdracht van energiebedrijven en gemeenten.

Opleidingen:

TU Delft: chemische technologie
Twente School of Business Management: verkorte MBA

Vrije tijd:

Duiken, in een koor zingen

Overige teamleden

 • Jeroen zit al ruim 20 jaar in het energievak. Hij houdt zich met name bezig met exploitatie-...
 • Charles, met zijn 26 jaar ervaring het langst in de business, is niets meer wijs te maken over...