Visie op duurzaamheid

Visie
Bij steeds meer mensen  stijgt de belangstelling voor een duurzame energievoorziening. De prijzen van fossiele energie stijgen door (ondanks de terugval van de economische groei) en tegelijkertijd worden duurzame oplossingen steeds goedkoper. Het punt komt steeds dichterbij waarbij duurzame oplossingen goedkoper worden dan de fossiele route. En dan zijn er de koplopers die nú al naar duurzaamheid zoeken. Die koplopers ontdekken dat het in de praktijk  niet altijd eenvoudig is om als organisatie duurzamer te worden. Er zijn veel knelpunten te overwinnen om dit proces in gang te zetten. Veel gehoorde breekpunten zijn:

  • Organisaties hebben niet de juiste expertise in huis.
  • Er is onduidelijkheid over de toekomstige exploitatie van de gebouwen.
  • Veel investeringen met een terugverdientijd van meer dan 2 of 3 jaar worden niet uitgevoerd of uitgesteld.
  • Er is sprake van een split-incentive, waardoor kostenbesparingen niet ten bate komen van de investerende partij.
  • Regelgeving kan belemmerend werken in het proces.
  • En kunnen geen bruggen worden geslagen naar andere partijen om complexe grote projecten gezamenlijk op te pakken.

Missie
Infinitus (‘oneindigheid’) draagt bij aan de ontwikkeling van een maatschappij die volledig draait op oneindige energiebronnen.

Strategie
Infinitus wordt gedreven door sterke persoonlijke ambities en marktkansen. Infinitus maakt zich sterk voor een duurzame wereld en zoekt steeds naar nieuwe mogelijkheden  en duurzame initiatieven. Infinitus wil knelpunten omzetten in kansen.  Infinitus neemt graag het voortouw  in energieprojecten en realiseert samen met de klant technisch doordachte en financieel rendabele oplossingen.