Diensten

Duurzame energie

Infinitus heeft een brede kennis van alle belangrijke aspecten van duurzame energie: techniek, marktaanbod, investeringen, subsidies/fiscaliteiten, vergunningen, onderhoud en opbrengsten. Hiermee helpen we onze klanten met hun stap naar een (eigen) duurzame energievoorziening. Dit doen we voor gebiedsontwikkelingen (nieuwbouw, herstructurering), voor nieuwe of bestaande gebouwen (woningen/utiliteit/bedrijven) en voor productieprocessen. Per project worden de  mogelijkheden en hun consequenties helder in kaart gebracht. Daarbij kijken we altijd naar de omgeving: welke synergie is mogelijk met nabije energie-, water- of afvalstromen?  Infinitus richt zich onder andere op:

  • Zonne-energie (zowel fotovoltaïsch (zonnepanelen)als thermisch (zonnecollectoren/boilers)).
  • Biomassa(elektriciteit- en warmteproductie)
  • Bodemenergie: warmte-koude-opslag en het gebruik van geothermie
  • Warmtepompen,met diverse bronnen van warmte en al dan niet in combinatie met warmte-koude-opslag
  • Windenergie
  • (Groene) stadsverwarming
  • De benutting van restwarmte van industrie en afvalverbranding

Wij inventariseren in onze projecten alle belangrijke aspecten: techniek, het actuele marktaanbod, hoogte van de investering, subsidies en fiscale voordelen voor de klant, evt. vergunningen, financiering, evt. outsourcing (via ESCO’s), energie-inkoop en de mogelijke risico’s. Aan de hand van de adviezen van Infinitus kunt u een onderbouwde afweging maken voor een duurzame energie-oplossing.

Onderdeel van deze advisering is het opstellen van routekaarten naar 100% duurzaamheid. Hoe kan een gemeente, een gebied, een gebouw of een proces stap-voor-stap steeds duurzamer worden? Welke duurzame energie is mogelijk? Welke energiebesparing is haalbaar? Welke stappen zijn nodig?

Het produceren van routekaarten is maatwerk dat we optimaal afstemmen met onze klanten.