Diensten

Duurzame energie

Infinitus heeft een brede kennis van alle belangrijke aspecten van duurzame energie: techniek, marktaanbod, investeringen, subsidies/fiscaliteiten, vergunningen, onderhoud en opbrengsten. Hiermee helpen we onze klanten met hun stap naar een (eigen) duurzame energievoorziening. Dit doen we voor gebiedsontwikkelingen (nieuwbouw, herstructurering), voor nieuwe of bestaande gebouwen (woningen/utiliteit/bedrijven) en voor productieprocessen. Per project worden de  mogelijkheden en hun consequenties helder in kaart gebracht. Daarbij kijken we altijd naar de omgeving: welke synergie is mogelijk met nabije energie-, water- of afvalstromen?  Infinitus richt zich onder andere op:

  • Zonne-energie (zowel fotovoltaïsch (zonnepanelen)als thermisch (zonnecollectoren/boilers)).
  • Biomassa(elektriciteit- en warmteproductie)
  • Bodemenergie: warmte-koude-opslag en het gebruik van geothermie
  • Warmtepompen,met diverse bronnen van warmte en al dan niet in combinatie met warmte-koude-opslag
  • Windenergie
  • (Groene) stadsverwarming
  • De benutting van restwarmte van industrie en afvalverbranding

Wij inventariseren in onze projecten alle belangrijke aspecten: techniek, het actuele marktaanbod, hoogte van de investering, subsidies en fiscale voordelen voor de klant, evt. vergunningen, financiering, evt. outsourcing (via ESCO’s), energie-inkoop en de mogelijke risico’s. Aan de hand van de adviezen van Infinitus kunt u een onderbouwde afweging maken voor een duurzame energie-oplossing.

Onderdeel van deze advisering is het opstellen van routekaarten naar 100% duurzaamheid. Hoe kan een gemeente, een gebied, een gebouw of een proces stap-voor-stap steeds duurzamer worden? Welke duurzame energie is mogelijk? Welke energiebesparing is haalbaar? Welke stappen zijn nodig?

Het produceren van routekaarten is maatwerk dat we optimaal afstemmen met onze klanten.

Close Menu