Projecten

Charles Geelen

GITO Beheer BV – Renovatie duurzame energievoorziening

Vraag opdrachtgever
Bijna 20 jaar na ingebruikname was de energievoorziening van het kantoorgebouw aan de Traverse in Veenendaal toe aan een grote renovatie. Daarbij stond (en staat) verdere verduurzaming hoog op de agenda. De veelheid en diversiteit in de aangeboden revisie- en ombouwplannen leidden ertoe dat door de bomen het bos niet meer zichtbaar was. Door GITO is aan Infinitus gevraagd het kaf van het koren te scheiden en structuur aan te brengen in de benodigde renovaties.

Periode
Begin 2017 – heden

Resultaat
De bodemgekoppelde warmtepompen waren na bijna 20 jaar volcontinu bedrijf aan het einde van hun technische levensduur en zijn vervangen door nieuwe warmtepompen van hetzelfde vermogen.

De defecte koelmachine (voor de pieklast van de koeling) is vervangen door een dubbelwerkende water-water-luchtwarmtepomp die zowel koeling als verwarming kan leveren. De bestaande gas-ketels (voor de pieklast van de verwarming) worden afgekoppeld en verwijderd, waarna geen gas-aansluiting meer nodig is.

De regeltechnische installatie wordt in meerdere fases gerenoveerd, met minimale hinder voor de huurders van het gebouw. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van Baron Regeltechniek.

Nadat de daken over enkele jaren zijn voorzien van nieuwe dakbedekking worden PV-panelen geplaatst.

Rol Charles Geelen:
Door Charles Geelen is een analyse gemaakt van de voorliggende plannen in samenhang met het energiegebruik. Daarbij zijn diverse plannen beoordeeld op hun technische en economische haalbaarheid en is het gasloze concept voorgesteld en uitgewerkt.

Dutch Heat Pump Association (DHPA) – Technisch Secretariaat

Vraag opdrachtgever (uit 2014)
De DHPA zocht een opvolger voor de vertrekkend Technisch Secretaris en heeft Charles Geelen hiervoor persoonlijk benaderd.

Periode
2015 – heden

Rol Charles Geelen
Een van de belangrijkste taken van de Technisch Secretaris is het leiden van de Technische Commissie van de DHPA. Hierin wordt in samenspraak met de leden pro-actief en reactief geacteerd op gewenste (c.q. ongewenste) ontwikkelingen ter bevordering van verantwoorde toepassing van warmtepompen in de praktijk. Hierbij zijn o.m. aan de orde gekomen: ontwikkeling van een Rekentool t.b.v. de Kwaliteitsverklaringen voor de EPG (NEN 7120), inbreng van de DHPA-visie bij de totstandkoming van de NTA 8800, reactie op BENG-eisen en op Geluidsemissie-eisen.
Charles fungeert daarbij als onafhankelijk technisch “geweten” van de DHPA.

Warmte-koude-uitwisseling Hornmeer (Aalsmeer)

Vraag opdrachtgevers
In Aalsmeer realiseren vier partijen in nauwe samenwerking met de gemeente een innovatief energieproject uit waarbij een ruil van warmte en koude plaatsvindt. Het gaat om een 5e generatie warmtenet. De partijen zijn NLDC (datacenter-onderdeel van KPN), zwembad De Waterlelie (Exploitatie Sportaccomodaties Aalsmeer, onderdeel van de gemeente), Fertiplant (een plantenhandelsbedrijf) en de combinatie Jong Leren/Solidoe (school/kinderdagverblijf). NLDC heeft 24/7 restwarmte beschikbaar en heeft behoefte aan koeling. De andere drie partijen hebben behoefte aan warmte. Aanleg van een gezamenlijk leidingnet en plaatsing van warmtepompen maakt het mogelijk om zonder buffering (!) warmte uit het datacenter bij de andere deelnemers te brengen die vervolgens koude naar het datacenter retourneren. Het project wordt gesteund met een DEI-subsidie.

Tijdstip
2016 – heden

Behaald resultaat
Anno 2019 bevindt het project zich in de realisatiefase. Het leidingnet wordt in het voorjaar gerealiseerde en gaat rond de zomer ’19 in bedrijf. Bij De Waterlelie en Fertiplant worden elektrische warmtepompen geplaatst en daarna de bestaande gasinstallaties (grotendeels) verwijderd. De nieuwbouw van Triade wordt drooggestookt met tijdelijke elektrische installatie en vanaf de zomer verwarmd en gekoeld met twee elektrische warmtepompen.

Rol Jeroen Roos en Charles Geelen
Infinitus ondersteunde/ondersteunt de vier deelnemers in dit project bij:

  • het opstellen van spelregels voor het leidingnetwerk en van een samenwerkingsovereenkomst (i.s.m. odi-procesmanagement),
  • het opstellen en actueel houden van de benodigde business case,
  • de aanvraag van DEI-subsidie (i.s.m. Krijn Braber),
  • de vergunningaanvraag (i.s.m. Amsterdam Engineering),
  • de aanbesteding, bouw en oplevering van het netwerk.