jeroen roos

Senior Strategic Sustainable Energy Advisor

Jeroen zit al sinds 1991 beroepsmatig in het vak van energiebesparing en duurzame energie. Hij heeft een technische achtergrond (elektrische energietechniek, TU Eindhoven) en houdt zich al sinds de start van zijn loopbaan bezig met het zoeken naar wegen om energiebesparing en duurzame energie een stevige impuls te geven. Waar het eerste jaren m.n. om technische analyses ging, is Jeroens focus in de loop der jaren verschoven naar de financiële en strategisch-organisatorische kant. Zijn brede technische kennis is steeds een stevige onderlegger gebleven voor zijn werk. Jeroen heeft in eerdere functies veel onderzoek- en advieswerk gedaan op het vlak van energie(beleid).

Jeroen leidt graag multidisciplinaire projecten. Jeroen benadert elk vraagstuk vanuit een technisch, organisatorisch en financieel oogpunt. Hij weet de belangen van diverse partijen te identificeren en te benutten om tot innovatieve en breed gedragen projecten te komen.

Inhoudelijk is Jeroen erg graag bezig met:

 • verkenningen naar oplossingen voor de verduurzaming van gebouwen en wijken/gebieden,
 • potentieelstudies op het vlak van energiebesparing en duurzame energie,
 • investerings- en exploitatievraagstukken van duurzame energiesystemen (business cases),
 • het organiseren en begeleiden van marktconsultaties, aanbestedingen en contractvorming.

Naast aandacht voor duurzame elektriciteit en opslagsystemen, focust Jeroen zich de laatste jaren op duurzame warmte- en koudeprojecten, al dan niet in combinatie met gebruik van warmtenetten.

Jeroen is zijn loopbaan gestart bij adviesbureau CE Delft en heeft daar in het bijzonder bijdragen aan de ontwikkeling van de Warmtekaart van Nederland, een project waarmee warmte-aanbod en warmtevraag in beeld werden gebracht en er financieel en energetisch kon worden gerekend werd aan de haalbaarheid van distributiesystemen als schakel tussen aanbod en aanvraag.

Na 10 jaar CE volgden 5 jaar bij Ekomation, een zonne-energieprojectontwikkelaar. Hier ontwikkelde en realiseerde Jeroen ‘from scratch’ enkele van de eerste grote zon-PV-projecten in Nederland, op grote daken bij o.a. woningcorporaties.

Jeroen werkte daarna ruim 5 jaar bij adviesbureau BuildDesk. Voor woningcorporatie Portaal deed hij daar de inkoop van gas en elektriciteit en stelde hij moderne grootverbruikscontracten op voor de levering van stadsverwarming aan bestaande en nieuwe wooncomplexen. Verder werkte Jeroen aan de uitwerking van energievisies voor diverse nieuwbouwlocaties. Jeroen had onder andere de leiding van het consortium dat de business cases uitwerkte voor het innovatieve concept ‘hybride warmtenet’ voor de Waalsprong in Nijmegen (9000 woningen). Hierbij ging het om de benutting van pure restwarmte van de afvalverbranding bij ARN. Verder is Jeroen vanuit BuildDesk betrokken geweest bij het opstellen van de businesscase en het businessplan voor Mijnwater BV, een lokaal energiebedrijf in Heerlen waar warm en koud ‘mijnwater’ uit de ondergrond (640m diepte) wordt geleverd maar waar ook steeds meer energie bovengronds wordt uitgewisseld.

Begin 2012 stond Jeroen met drie oud-collega’s uit de BuildDesk-afdeling Gebiedsontwikkeling aan de wieg van de succesvolle Infinitus Energy Solutions Group. Zelfstandig én vaak in samenwerking met andere ‘Infiniti’ of andere bureaus, werkt Jeroen vanuit Infinitus met nog meer plezier aan duurzame energievraagstukken.

Belangrijke opdrachtgevers voor Jeroen zijn sinds de start van Infinitus geweest:

 • de netwerkbedrijven Alliander DGO (nu: Firan) en Stedin,
 • de gemeenten Aalsmeer, Blaricum, Delft, Den Haag, Nijkerk en Rotterdam,
 • de woningcorporaties Portaal, Duwo, Vidomes, Woonbron en Vestia,
 • verschillende Verenigingen van Eigenaren in Leiden en Amsterdam,
 • de innovatieplatforms Stroomversnelling en Platform31.

Opleidingen

1985-1991

University of Technology Eindhoven (TUE)

Master of science, electric power engineering
Afstudeerrichting: Energietechniek

1979-1985

Serviam, Sittard

VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)

werkervaring

2012 - Heden

Senior strategic energy consultant

Infinitus (Energy Solutions group)
Delfgauw

2006 - 2012

Senior consultant sustainble energy supply

BuildDesk Benelux BV
Delft

2006

Senior consultant

CEA (predecessor of BuildDesk)
Delft/ Arnhem

2005-2006

Senior energy consultant

Cycle Systems Consultancy
Capelle a/d IJsel

2001-2005

Solar project developer

Ekomation
Rotterdam

2001 - 2005

Senior Project Developer

Ekomation solar energy consultancy
Rotterdam

1991 - 2001

Senior Consultant

CE Delft
Delft

Kennis & kunde

 • In algemene zin: advisering op strategisch, tactisch en operationeel niveau over energievraagstukken
 • Brede kennis van technieken voor energiebesparing en van duurzame energie, zowel technisch als op het gebied van kosten en baten
 • Warmte(/koude)projecten: projectontwikkeling, productie, distributie en levering van warmte (en koude), contractvorming, onderhandelingen met aanbieders
 • Juridische aspecten van energieprojecten of van energiebedrijven
 • Concrete ontwikkeling van (duurzame) energieprojecten (o.a. bij woningcorporaties)

Markten en relaties

Overheid (gemeenten en ministeries)

Woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars

Warmtepompleveranciers

Energieleveranciers en netbeheerders

Glastuinbouw

Vaardigheden

Sustainble energy
Sustainability
Business strategy
Strategy
Sustainable Development
Energy efficiency
Project management
Management consulting

Vrije tijd

Volleybal, Paragliden, Zeilen/ varen, modelbouw

Recente projecten (sinds 2015):

 • Businesscase warmtenet Weert op basis van industriële restwarmte
 • Restwarmtebenutting KPN-datacenter Aalsmeer (i.s.m. odi-projectmangement)
 • Quickscans duurzame energie voor diverse ontwikkellocaties in Den Haag
 • Second opinion op de overname van WKO-systemen Groningen (i.s.m. Rebel Group)
 • Regie op de ontwikkeling van het open warmtenet Delft (i.s.m. odi-projectmangement)
 • Verduurzaming warmtenet Hoek van Holland (i.s.m. Rebel Group)
 • MKBA open warmtenet Zaanstad (i.s.m. CE Delft)
 • ‘Warmteversnelling’ (renovatie tot nul-op-de-meter met gebruik van een warmtenet)
 • Nieuwe contracten voor collectieve stadsverwarming in Leiden en Amsterdam
 • Aanbesteding warmtecontracten Amsterdam-Noord

Referenties

“Bij een innovatief restwarmte project waarbij veel zaken uitgezocht moesten worden op vlak van techniek, vergunning en financieel heeft Infinitus ons erg goed geholpen. Als je iets nieuws doet dat nog niet eerder gedaan is, heb je uitdagingen te managen. De juiste expertises vanuit Infinitus op deze verschillende vakgebieden heeft het project enorm goed geholpen. Zodanig dat we dit project nu daadwerkelijk aan het realiseren zijn. Zonder de hulp van het team van Infinitus (Jeroen Roos, Charles Geelen, Wybe Theijse) was dit niet gelukt.”
Jeroen Vollmuller
Manager operations NLDC B.V.

Contact