Projecten

Onze projecten

Infinitus werkt(e) onder andere aan de volgende projecten:

 

Gemeente Blaricum - Adviseur gemeente inzake warmte-koude-opslag Blaricummermeent

Vraag van de opdrachtgever
De gemeente Blaricum ontwikkelt de nieuwbouwlocatie Blaricummermeent voor woningen en bedrijven. De gemeente heeft in 2006 een aanbesteding gedaan voor de installatie en exploitatie van een energiesysteem voor warmte-koude-opslag. De gebruikers krijgen een warmtepomp die gevoed wordt met een bronwarmtenet. In de zomer kan er comfortabel worden gekoeld met relatief koud bronwater. De gemeente heeft behoefte aan een adviseur met kennis van techniek en energietarieven om onder andere kritische vragen van energiegebruikers effectief te kunnen beantwoorden.

Tijdstip
2010 – 2018.

Rol Jeroen Roos
Jeroen vervult de rol van de gevraagde adviseur. Jeroen heeft veel kennis van de werking van energiesystemen, van de prestaties daarvan, van de opbouw van energietarieven en van energie- (leverings-) contracten.

Dit project in onder supervisie van BuildDesk uitgevoerd.

Hortus Botanicus Amsterdam - Ontwerp en realisatie nieuwbouw Overtuin-locatie

Vraag opdrachtgever
De Overtuin van de Hortus in Amsterdam is een voor het publiek gesloten terrein van 1.200 m2 en is feitelijk het kloppend hart van de Hortus. Hier worden elk jaar duizenden planten opgekweekt en verzorgd ter vervanging of uitbreiding van de collectie. Het Kweekhuis op de Overtuin is een beetje vergelijkbaar met het depot van het Stedelijk Museum: hier worden de planten grootgebracht en ook ’s winters beschut en vorstvrij weggezet, totdat ze (weer) publiekelijk worden tentoongesteld in de botanische tuin zelf. De oude boogkassen op De Overtuin waren verouderd, vervallen en onbruikbaar. Deze sterk verouderde voorzieningen op De Overtuin moesten dus op álle fronten worden gemoderniseerd, zowel teelttechnisch, klimaattechnisch, energetisch als arbotechnisch. Deze modernisering vereiste de complete nieuwbouw van een multifunctioneel gebouw met een technische werkplaats, zaadkamer, educatieve ruimte(n), de winterstalling van de grote kuipplanten en diverse kassen / kweekzones met verschillende klimaten (tropisch, mediterraan en woestijnklimaat), inclusief de herinrichting van het buitenterrein. Een en ander diende te worden gerealiseerd binnen een strakke planning en een taakstellend, scherp budget.

Periode
Mei 2012 – Oktober 2013

Behaald resultaat
In mei 2012 is begonnen met het ontwerp voor de nieuwe locatie en begin mei 2013 is er gestart met de sloop van de oude opstallen en de herinrichting van de Overtuin. De oude plastic boogkassen hebben plaats gemaakt voor een modern ‘Kweekhuis’. Het project is door een uitstekend samenwerkend  Bouwteam gerealiseerd binnen het scherp gecalculeerde, taakstellende budget  en binnen een totale bouwtijd van nog geen 6 maanden. Op 24 oktober 2013 heeft Wethouder Freek Ossel van Gemeente Amsterdam de nieuwe Overtuin-locatie officieel geopend en heeft De Hortus Botanicus haar nieuwe Kweekhuis in gebruik genomen.

NB: in vervolg op dit project heeft De Hortus aan Krijn gevraagd het project ‘ketelvervanging’ te begeleiden en hierbij wordt uitdrukkelijk gekeken naar een duurzame oplossing waarbij de ruim gedimensioneerde WKO van De Hermitage bronwarmte gaat leveren voor De Hortus.

Rol Krijn Braber
Krijn Braber trad op als projectleider en voorzitter van het Bouwteam zowel gedurende de ontwerpfase als de realisatiefase. Hij leidde het Bouwteam bestaande uit de opdrachtgever/gebruiker van de Overtuin-locatie, de architect (Emile Revier van Posad Spatial Strategies), de hoofdaannemer Bouwbedrijf Van der Spek, de constructeur BCO, directievoerder C&R Projects, de kassenbouwer Thermoflor en de installateur LekHabo installatietechniek.

Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft – Businesscase geothermie Spoorzone Delft

Vraag opdrachtgever
In het centrum van Delft wordt hard gewerkt aan een spoortunnel die de overlast van het treinverkeer moet gaan beperken. Daarbij komt grond vrij die plaats biedt voor ruim 800 nieuwe woningen en 40.000 m2 vloeroppervlak voor utiliteit. ) Het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) ontwikkelt deze locatie en heeft een hoge ambitie (BREEAM-niveau ‘Excellent’). OBS wilde daarom weten welke mogelijkheden er zijn om de warmte- en koudevoorziening op de locatie direct duurzaam te maken. In  een voorverkenning adviseerde Infinitus om de kansen voor een koppeling met de aanstaande geothermiebron bij de TU Delft te verkennen.

Tijdstip
Voorjaar 2013-voorjaar 2014.

Behaald resultaat
Een consortium van gerenommeerde partijen (Visser Smit & Hanab (leidingen), Cofely (piekvoorziening en exploitatie) en Ecoon (warm tapwaterinstallaties) heeft onder leiding van Infinitus aangetoond dat een ‘geowarmtenet’ haalbaar is. In zo’n geowarmtenet komt water van zo’n 40 graden vanaf het TU-terrein richting de Spoorzone. Dit water is direct bruikbaar in de vloerverwarming van de nieuwe woningen, de detailhandel, de kantoren en het grote schoolgebouw. De temperatuur is echter te laag voor het warme tapwater; voor de naverwarming hiervan wordt per woning en per gebouw een aparte voorziening met een kleine elektrisch warmtepomp geplaatst. Uiteindelijk gaat er vanuit de Spoorzone weer water van 25 graden terug naar de TU. Feitelijk wordt er op deze wijze dubbel gebruik gemaakt van dezelfde geowarmte! De opgestelde business case laat zien dat er –ondanks het relatief lage energiegebruik van de komende nieuwbouw- toch een warmtenet mogelijk is.

Rol Jeroen Roos
Jeroen Roos trad op als projectleider voor het opstellen van de business case en heeft met verschillende partijen (TU Delft, gemeente Delft, projectontwikkelaar) overleg gevoerd over de randvoorwaarden voor het geowarmtenet. Ook verzorgde Jeroen Roos een presentatie van het concept aan de Delftse gemeenteraad. Jeroen Roos adviseerde de gemeente Delft over de vervolgstappen die nodig zijn om het geowarmtenet ook daadwerkelijk te gaan realiseren.

Close Menu