Missie en visie

Onze visie

Bij steeds meer mensen stijgt de belangstelling voor een duurzame energievoorziening. De prijzen van fossiele energie stijgen door (ondanks de terugval van de economische groei) en tegelijkertijd worden duurzame oplossingen steeds goedkoper. Het punt komt steeds dichterbij waarbij duurzame oplossingen goedkoper worden dan de fossiele route. En dan zijn er de koplopers die nú al naar duurzaamheid zoeken. Die koplopers ontdekken dat het in de praktijk niet altijd eenvoudig is om als organisatie duurzamer te worden. Er zijn veel knelpunten te overwinnen om dit proces in gang te zetten. Veel gehoorde breekpunten zijn:

  • Organisaties hebben niet de juiste expertise in huis.
  • Er is onduidelijkheid over de toekomstige exploitatie van de gebouwen.
  • Veel investeringen met een terugverdientijd van meer dan 2 of 3 jaar worden niet uitgevoerd of uitgesteld.
  • Er is sprake van een split-incentive, waardoor kostenbesparingen niet ten bate komen van de investerende partij.
  • Regelgeving kan belemmerend werken in het proces.
  • En kunnen geen bruggen worden geslagen naar andere partijen om complexe grote projecten gezamenlijk op te pakken.

 

Onze visie is dat iedereen kan profiteren van het verduurzamen van onze energievoorziening. Heel veel is bekend, het is ‘gewoon’ een kwestie van de juiste keuzes maken en goed organiseren. Infinitus is ervan overtuigd dat duurzaamheid niet alleen maatschappelijk verantwoord is maar ook leidt tot economisch succes en een voorsprong op de concurrentie! En dat kan vaak al op kleine schaal zonder enorme investeringen. Infinitus benadert elk vraagstuk vanuit het oogpunt van de klant en ziet een project pas als succesvol wanneer de klant tevreden is. Samen hebben de mensen van Infinitus een breed scala aan expertise in de aanbieding. Wij kunnen daardoor vele vraagstukken aan en zijn een betrouwbare partner voor de klant.

Onze missie

“Infinitus (‘oneindigheid’) draagt bij aan de ontwikkeling van een maatschappij die volledig draait op oneindige energiebronnen.”

Onze strategie

Infinitus wordt gedreven door sterke persoonlijke ambities en marktkansen. Infinitus maakt zich sterk voor een duurzame wereld en zoekt steeds naar nieuwe mogelijkheden en duurzame initiatieven. Infinitus wil knelpunten omzetten in kansen.  Infinitus neemt graag het voortouw in energieprojecten en realiseert samen met de klant technisch doordachte en financieel rendabele oplossingen.

Close Menu