krijn braber

Senior Strategic Sustainable Energy Advisor

Krijn Braber heeft bijna 30 jaar ervaring op het gebied van ontwikkeling, realisatie én bedrijfsvoering van duurzame energieconcepten, over de gehele keten van opwekking (landelijk én lokaal) tot en met energiegebruik. Sinds april 2012 is hij werkzaam als zelfstandig adviseur en onafhankelijk denker op dit gebied binnen het samenwerkingsverband Infinitus Energy Solutions. Daarvoor was hij 6 jaar werkzaam als businessunit directeur Duurzame Gebiedsontwikkeling bij BuildDesk en daarvóór werkte Krijn 7 jaar bij KEMA (huidig DNV-GL) als strategisch adviseur en key-accountmanager voor NUON, ENECO en Delta. Daarvoor weer werkte hij 2 jaar als productmanager warmtepompen bij Inventum en 7 jaar bij het toenmalige NOVEM (huidig RvO) als programmamanager Energiewinning uit Afval en Biomassa (vanaf 1991) en later programmaleider Warmtevoorziening met focus warmtepompen (sinds 1995).

Krijn’s sterke punten: creativiteit, ‘out-of-the-box’ denken, langjarige helicopterview over de energievoorziening in al zijn facetten, toekomstgerichte én realistische visie gekoppeld aan een degelijke technologische achtergrond, denken in integrale ketenrendementen (!!), vasthoudendheid en een pragmatische benadering: “waar een wil is, is een (om)weg”.  Eén van zijn motto’s: het gaat niet alleen om kennis, maar vooral ook wat je daarmee doet in de praktijk!

In zijn rol als strategisch adviseur heeft Krijn altijd gewerkt aan voor een breed scala aan projecten voor uiteenlopende klanten, zoals afwegingskaders en -modellen voor diverse landelijke, innovatieve energieconcepten (in opdracht van RvO) , maar ook lokaal (in opdracht van gemeente Nijmegen en enkele grote woningcorporaties). Hij heeft o.a. ook diverse richtinggevende Plannen van Aanpak ontwikkeld, zoals het PvA “Duurzame energie in de glastuinbouw” (toekomstvisie in opdracht van Novem), het PvA “Kas als Energiebron” en het PvA “Energywebs” (2002-2004), beide in opdracht van Innovatienetwerk Groene Ruimte & Agrocluster. Veelal betrof het sector-overstijgende ‘aanvalsplannen’. Daarop is het nog steeds doorlopende innovatieprogramma Kas als Energiebron gebaseerd.

Op grond van dit soort projecten en zijn jarenlange ervaring heeft Krijn Braber een eigen, onafhankelijke en praktische toekomstvisie op de duurzame energievoorziening voor Nederland ontwikkeld. Hij is daarin al jarenlang vóórloper op de mainstream geweest, zoals bijvoorbeeld op het gebied van lage temperatuur warmtenetten, warmtepompen en elektrische vervoer.

Bij Infinitus adviseert Krijn anno 2019 uiteenlopende opdrachtgevers op een pragmatische manier inhoudelijk over innovatieve én vooral praktisch toepasbare duurzame energieconcepten, zoals de ontwikkeling van lage temperatuur (warmte/koude)bronnetten voor een multi-stakeholdergroep bestaande uit Alliander DGO (nu Firan), Waternet en woningcorporatie De Key. Hij was van 2014-2016 projectmanager voor de realisatie van de WKO-koppeling tussen de Amsterdamse Hortus Botanicus en de Hermitage, de eerste bilaterale infrastructurele koppeling tussen 2 complementaire energieverbruikers, enerzijds vooral van warmte, anderzijds vooral van koude (zie www.tussenkunstenkas.nl).  Inmiddels heeft De Hortus Krijn gevraagd als projectmanager voor de grote renovatie van de 3 Klimatenkas in Amsterdam. Op dit moment is Krijn daarnaast o.a. programmamanager Energietransitie bij woningcorporatie De Key in Amsterdam en vooral bezig met gebiedsgerichte duurzame energieoplossingen.

Door zijn grote netwerk en zijn inzicht in de vaak uiteenlopende belangen van betrokkenen bij (gebiedsontwikkeling)projecten is hij uitstekend in staat om de rol van ‘bruggenbouwer’ te spelen in de voorbereiding van investeringsprojecten en het opstellen van masterplannen. Krijn is zeer ervaren en heeft veel kennis opgebouwd over integrale duurzame energietoepassingen bij woonwijken, glastuinbouwgebieden

Opleidingen

2002-2003

TSM Business School

MBA, General management

1981-1987

University of Technology Delft (TUD)

Master of science, Chemical engineering
Afstudeerrichting: Energietechniek

1974-1980

Sint Montfort College, Rotterdam

Gymnasium-B

werkervaring

2012 - Heden

Senior strategic energy consultant

Infinitus (energy solutions)
Elst

2012 - heden

Director/owner

Krijn Braber Management BV
Elst

2014 - 2017

Member of board

Projectkoor Gelderland
Arnhem/ Nijmegen

2005 - 2006

Director Business to business / area development

BuildDesk advies
Arnhem

2004 - 2007

Chairman Energy Section

VVM, netwerk van milieuprofessionals
Utrecht

2016 - 2007

Strategic Consultant

CEA (predecessor of BuildDesk)

1999 - 2005

Account manager utility companies

KEMA

1997 - 1998

Product manager Heat Pumps

Inventum B.V.
Bilthoven

1991 - 1997

Programme manager 'Energy from waste &biomass/heat pumps

SenterNovem
Utrecht en omgeving

1988 - 1990

Consultant and project leader 'Waste management'

Tauw

Kennis & kunde

 • “Co-creator” van innovatieve energieconcepten (energieleverende kas, hybride-warmtenet (concept-ontwikkelaar), Smart Grids)
 • Energie-”architect” inhoudelijk én procesmatig
 • “Verbinder” tussen diverse energieverbruik-sectoren en diverse belangen
 • Inhoudelijk overzicht en inzicht in alle duurzame energieopties
 • Projectmanagement bij realisatie van projecten in de praktijk
 • Programmamanagement.

Markten en relaties

Woningcorporaties en/of hun Energie BV’s
(De Key, Vestia, Parteon, Rochdale, Wooncompas, Vallei Wonen, HW Wonen, Oosterpoort Wonen, AlleeWonen, Staedion/Energiek, Wonen Limburg, Aedes)

Culturele instellingen zoals Hortus Botanicus Amsterdam, Hermitage Amsterdam

Projectontwikkelaars
(AM, Volker Wessels, Heijmans, BAM)

Glastuinbouw en overige zakelijke markt

Energie-exploitatiebedrijven en installateurs

Afvalverwerkers

Overheden (rijk, provincies, gemeenten)

 

Vaardigheden

Sustainable development
Strategy
Climate change
Wind
Waste management
Engineering
Change management
Photovoltaics
Project Management
New Business Development
Environmental awareness
Energy Policy
Entrepeneurship
Solar energy
Management consulting

Key account management
Energy management
Coaching

Biomass
Sustainable business
Heat pumps
Waste to Energy
Biofuels
Solar thermal
Anaerobic Digestion
Smart Grid
District Heating
Biogas

Vrije tijd

Sportduiken, zingen in Nederlands Concertkoor, Bachkoor Nijmegen, Zuid-Nederlands Concertkoor, Projectkoor Gelderland (ook bestuurslid); klassieke concerten en opera’s (uitvoerend en als publiek)

Recente projecten:

 • Projectmanager “Renovatie 3-Klimatenkas Hortus Botanicus Amsterdam” (2017-2023)
 • Programmamanager Energietransitie bij wooncorporatie De Key in Amsterdam (2017-nu)
 • Projectmanager “Realisatie WKO-koppeling Hermitage-Hortus” (2013-‘16)
 • Operationeel Manager Corporatie Energie Beheer (2015-’16; voor 7 woningcorporaties met duurzame energiesystemen)
 • Projectmanager “Nieuwbouw van De Overtuin” in opdracht van Hortus Botanicus Amsterdam (2012-‘13)
 • Projectmanager voor het INZET-consortium voor een Intelligente Duurzame Energie-infrastructuur in Zeewolde in het kader van het IPIN-programma (2012).
 • Ontwikkelaar van het concept lage temperatuur hybride warmtenet voor Nijmegen, Roosendaal en Dordrecht, inclusief de business cases hiervoor, in een reeks van projecten voor Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Provincie Noord-Brabant, SITA ReEnergy, HVC (2008-2011).
 • Projectleider energieverkenning “Energiesprong over de Waal” met focus op warmtelevering voor gemeente Nijmegen en mede in opdracht van Provincie Gelderland (2009).
 • Energieregisseur namens gemeente Tilburg in het voortraject van Spoorzone Tilburg met als doel realisatie van een duurzame energie-infrastructuur (2007).
 • Projectleiding van Structuurvisie Warmte Leiden “Meer Warmte voor Leiden levert een betere business voor NUON” in opdracht van NUON Warmte (2004-2005)
 • Projectleider “Nieuwe kansen voor warmtelevering uit afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) in opdracht van SenterNovem en in samenwerking met de branche (toenmalige VvAV) en individuele AVI’s (2001).
 • Ontwikkelen van (lange termijn) visies op de energieinfrastructuur van herstructureringsgebieden, VINEX-locaties en bedrijventerreinen in opdracht van energiebedrijven en gemeenten (2001-2012).

Referenties

"Als Hortus hebben wij duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Daartoe werken wij naar grote tevredenheid met Krijn Braber, die ons al vele jaren op dit vlak met raad en daad bijstaat. Zo heeft hij onder andere meegewerkt aan de bouw van onze energiezuinige kas op de Overtuin, de koppeling met de Warmte Koude Opslag van Hermitage Amsterdam (de warmte van de Hermitage verwarmt onze kassen en wij sturen koelte terug om daar te koelen) en ons afvalbeleid en energie-inkoop. Momenteel adviseert en ondersteunt hij ons op het gebied van zonnepanelen en speelt hij een belangrijke rol in het project vernieuwing van de Drieklimatenkas – deze iconische kas uit 1993 willen wij maximaal verduurzamen."
Carlien Blok
Directeur Hortus Botanicus Amsterdam

Contact