Diensten

Vormen van dienstverlening

Infinitus wordt gedreven door sterke persoonlijke ambities en marktkansen. Infinitus maakt zich sterk voor een duurzame wereld en zoekt steeds naar nieuwe mogelijkheden en duurzame initiatieven. Infinitus wil knelpunten omzetten in kansen.  Infinitus neemt graag het voortouw in energieprojecten en realiseert samen met de klant technisch doordachte en financieel rendabele oplossingen.

Infinitus biedt oplossingen aan in een aantal vormen:

 • Maatwerkadviezen: praktisch advies rondom energiebesparing en toepassing duurzame energie: haalbaarheidsstudies van technische, financieel en organisatorisch / juridische aard.
 • Projectbegeleiding: het toevoegen van inhoudelijke kennis aan energieprojecten bij klanten en het geven van advies.
 • Projectmanagement: het zakelijk leiden van projecten met inhoudelijke kennis van zaken.
 • Detachering van ervaren projectadviseurs en -managers bij de klant.
 • Energiemanagement bij afnemers: realiseren van vooraf afgesproken doelen aangaande ontzorging op energiegebied.
 • Energiemanagement voor gebieden: optimaal benutten van lokaal opgewekte duurzame energie.
 • Second Opinion: het beoordelen van uw plannen en business-cases; een frisse blik op reeds uitgevoerd onderzoek om twijfels weg te nemen – of soms te bevestigen – zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen onderbouwd met onafhankelijk advies.
 • Marktconsultatie: het peilen van de belangstelling bij marktpartijen voor de realisatie van projecten bij onze klanten.
 • Aanbesteding: het van A tot Z begeleiden van het aanbestedingstraject.
 • Subsidieaanvraag: het al dan niet op basis van no cure no pay aanvragen van projectsubsidie.

Waarom Infinitus?

Bij Infinitus vindt u een brede energie-expertise onder één dak. De voordelen daarvan zijn:

 • Infinitus kan projecten uitvoeren van visie ontwikkeling tot projectorganisatie en van creatief idee tot concrete uitwerking rondom een breed scala van technieken op het vlak van energiebesparing en duurzame energie.
 • Infinitus heeft een groot relatienetwerk waar u als klant op kunt ‘meeliften’ : we benutten de kennis binnen ons netwerk en/of brengen u zo mogelijk in contact met partijen die van belang kunnen zijn voor uw project.
 • Zeer hoge kwaliteit van resultaten en rapportages door bundeling van kennis en visie en ‘interne contra-expertise’.

Energiemanagement

Exploitatie duurzame energie

Energiemanagement bij een energieafnemer omvat feitelijk alle zaken die nodig zijn om tot een rationeel energiegebruik te komen. Onderdelen daarvan zijn het treffen van besparingsmaatregelen, het inzetten van duurzame energie, het goed dimensioneren van de gecontracteerde capaciteit, het slim inkopen van energie en last but not least het meten en volgen van het energiegebruik en de eigen energieproductie. Infinitus helpt haar klanten bij al deze aspecten.

Duurzame energiesystemen kenmerken zich meestal door een relatief hoge investering en door lage exploitatielasten. Bij energiesystemen op fossiele energie is dat vaak omgekeerd. Bij duurzame energie is de exploitatiefase daarom zeer belangrijk. Wij maken voor onze klanten inzichtelijk welke kosten en baten zij zullen hebben met specifieke duurzame energiesystemen (al dan niet gecombineerd met energiebesparing). 

Duurzame energie

Energiebesparing

Infinitus heeft een brede kennis van alle belangrijke aspecten van duurzame energie: techniek, marktaanbod, investeringen, subsidies/fiscaliteiten, vergunningen, onderhoud en opbrengsten. Hiermee helpen we onze klanten met hun stap naar een (eigen) duurzame energievoorziening. 

Energiebesparing levert geld op en maakt het gemakkelijker om energieneutraal te opereren. Infinitus helpt haar klanten om de juiste mix van besparingsmaatregelen te selecteren en te realiseren. Een energiebesparingsonderzoek kan uiteenlopen van globaal tot zeer gedetailleerd.  Een Infinitus QuickScan laat zien  waar de kansrijke besparingsmaatregelen liggen en hoe deze maatregelen praktisch gerealiseerd kunnen worden.