Diensten

Energiebesparing

Energiebesparing levert geld op en maakt het gemakkelijker om energieneutraal te opereren. Infinitus helpt haar klanten om de juiste mix van besparingsmaatregelen te selecteren en te realiseren. Een energiebesparingsonderzoek kan uiteenlopen van globaal tot zeer gedetailleerd.  Een Infinitus QuickScan laat zien  waar de kansrijke besparingsmaatregelen liggen en hoe deze maatregelen praktisch gerealiseerd kunnen worden. Uiteraard houdt Infinitus daarbij rekening met  het economisch rendement van de investering en logische investeringsmomenten De focus bij de Infinitus QuickScan ligt op maatregelen die  praktisch uitvoerbaar en snel terugverdiend zijn. De ervaring leert dat sommige maatregelen zich zeer snel kunnen terugverdienen (terugverdientijd van bijv. 1 maand), de zg. quick wins. Dit kan door bijvoorbeeld slim naar gebouwen en installaties te kijken en direct te handelen.

Bij een uitgebreider onderzoek naar energiebesparing kijkt Infinitus  desgewenst naar de bouwkundige schil, verlichting, klimaatinstallaties en het productieproces. Ook instellingen van energieverbruikende apparatuur worden onder de loep genomen. Aan de hand van energiemeetdata  kijkt Infinitus samen met haar klant (deze leert zijn eigen energieprofiel beter kennen) naar het ‘energiehuishouden’ en beoordeelt of hier er verbeteringen mogelijk zijn. Deze energiemeetdata kunnen ook leiden tot bijstelling van de energiecontracten  en een scherpere inkoop. Infinitus heeft zo voor een aantal klanten aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd.

Infinitus ondersteunt ook bij de implementatie van energiebesparingsmaatregelen. Infinitus kan de klant geheel of gedeeltelijk ontzorgen bij de marktconsultatie, de aanbesteding, de (energieprestatie-) contractering, de directievoering en de oplevering van maatregelen.