Markt

Zakelijke markt Infinitus Energy Solutions (1)

Zakelijke markt

De zakelijke markt is druk bezig om het onderwerp energie te ontdekken. Verdergaande energiebesparing en het toepassen van duurzame energie geven interessante kostenbesparingen en verkleinen in hoge mate de ecologische voetafdruk. Toonaangevende marktspelers laten zien dat er bij gebouwen en processen een nog een hele wereld te winnen valt.

Infinitus helpt zakelijke partijen graag bij het verkennen, doorrekenen en implementeren van energiekansen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de inzet van zonne-energie en warmte-koude-opslag maar ook om de uitkoppeling en verkoop van restwarmte.

Energiesector

Na de liberalisering van de energiemarkt bestaat de energieketen uit energieproductiebedrijven, energieleveranciers, energienetwerkbedrijven (landelijk en regionaal) en energiemeetbedrijven. De warmte- en koudemarkt (niet geliberaliseerd) bestaat uit warmte/koudeproducenten, warmte/koudedistributeurs-leveranciers en exploitanten van systemen voor warmte- en koudeopslag (WKO of KWO). Infinitus werkt met enige regelmaat voor en met diverse partijen in de energiemarkt. Het gaat steeds vaker om strategische vormen van samenwerking waarmee Infinitus-adviseurs partijen helpen om hun positie in de markt te versterken. Typische werkzaamheden daarbij zijn het verkennen en uitwerken van business cases en business plannen voor concrete projecten op het vlak van energiebesparing, duurzame energie en energiemanagement/smart grids.

Non-profit

Voor non-profit partijen zoals woningcorporaties, locatie-ontwikkelingsbedrijven, provincies en Agentschap-NL werken Infinitus-adviseurs aan diverse energieonderwerpen. Het kan gaan om strategische verkenningen naar het in- of uitbesteden van de exploitatie van diverse soorten van duurzame energie. Ook worden door Infinitus-adviseurs bureaustudies uitgevoerd naar de haalbaarheid van warmtedistributie (al dan niet met zeer lage temperatuur) in de nieuwbouw en de bestaande bouw.

Gemeenten

Voor gemeenten werken Infinitus-adviseurs met name aan visievorming, verkenningen en haalbaarheidsstudies rondom de toepassing van energiebesparing en duurzame energie op locaties. Dat zijn nieuwe of herontwikkelde woongebieden, bedrijvenlocaties of soms zelf de hele gemeente. Infinitus onderzoekt ook de potentie van energiebesparing en/of duurzame energie in/op gemeentelijke gebouwen. Verder is Infinitus als adviseur of waakhond betrokken bij aanbestedingen en uitwerkingen van concessieovereenkomsten voor de levering van warmte en/of koude aan woningen en bedrijven.