Projecten

Marc Setzpfand

Realisatie warmtenet Zaanstad

Vraag opdrachtgever
Warmtenetwerk Zaanstad BV is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zaanstad, Firan en PDENH (Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland). De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te zijn. Onderdeel hiervan is de energietransitie: de overgang van olie en aardgas naar lokaal opgewekte, betaalbare en schonere energie. Daarom start de gemeente Zaanstad samen met Firan, Engie, Bio Forte en de lokale woningcorporaties en VVE’s met een nieuwe manier van verwarmen door middel van een warmtenet. Aan het Zaanse warmtenet worden in de eerste fase ongeveer 2200 woningen, aangesloten in Zaandam Oost. In de tweede fase worden ook enkele honderden nieuwbouwwoningen aangesloten op een MT-warmtenet.

Periode
2019 – heden

Resultaat
Eind 2019 is het warmtenet (fase 1) gereed voor inbedrijfstelling. Dit project is binnen tijd en budget gerealiseerd. Voor meer informatie kijkt u op: http://warmtenet.zaanstad.nl

Rol Marc Setzpfand:
Marc Setzpfand was als projectmanager verantwoordelijk voor de realisatie van het warmtenet en bijbehorende installaties, zoals het warmteoverdrachtsstation (WOS). Onder andere het bewaken van planning, voortgang, organisatie, bouwbegeleiding en de financiën waren onderdeel van zijn werkzaamheden. Belangrijk aspect binnen deze taak was ook de afstemming tussen de projectpartners Warmtenetwerk Zaanstad, Engie en Bio Forte en het voorzitten van de bouwoverleggen met de diverse aannemers. Ook het voorbereiden en de overdracht aan de beheersorganisatie van Firan behoorde tot Marcs takenpakket.

NB: Marc was vanuit zijn vorige werkgever, Firan (destijds Alliander DGO) reeds nauw betrokken bij ontwikkeling van het Zaanse warmtenet.