Diensten

Exploitatie duurzame energie

Duurzame energiesystemen kenmerken zich meestal door een relatief hoge investering en door lage exploitatielasten. Bij energiesystemen op fossiele energie is dat vaak omgekeerd. Bij duurzame energie is de exploitatiefase daarom zeer belangrijk. Wij maken voor onze klanten inzichtelijk welke kosten en baten zij zullen hebben met specifieke duurzame energiesystemen (al dan niet gecombineerd met energiebesparing). We zetten daarbij rekenmodellen in waarbij we samen met de klant aan alle belangrijke ‘knoppen’ gaan draaien. Dat maakt de business case transparant: welk effect heeft elke variabele op het financiële resultaat. We variëren met de opbrengst, de ontwikkeling van de prijzen van fossiele energie, de rentepercentages etc. en laten zien welk effect dat heeft op de terugverdientijd en op de netto-contante-waarde. Hiermee krijgt de klant een goed beeld van de robuustheid van zijn mogelijke investering.

Wanneer de klant energie gaat leveren aan derden wordt ook duidelijk welke energietarieven dan haalbaar zijn. Soms blijkt het verstandig om voor de exploitatie van duurzame energie een aparte organisatie op te richten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een eenvoudige energie-BV, een Lokaal Duurzaam Energiebedrijf (LDEB) of een Energy Service Company (ESCO). De adviseurs van Infinitus helpen hun klanten met het maken van een goede afweging tussen de diverse organisatievormen. Ook onderbouwen zij de haalbaarheid van een nieuwe energie-organisatie met een business case of een business plan. Desgewenst ondersteunt Infinitus de klant ook bij het vervolgtraject: het oprichten en operationaliseren van de nieuwe energie-organisatie, onder andere door middel van interim-management.